Az 1830-as években felmerült az igény, hogy a város lakó- és középületeinek, utcáinak, tereinek szépítéséről intézményesen gondoskodjanak.

Így létrejött 1832-ben egy bizottság, amely felvállalta ezeknek a feladatoknak a kidolgozását. A bizottság többféle javaslatot tett a legkülönbözőbb területeken (tűz szabályzatok, biztonság – rend biztosítása, városrendezési javaslatok). Aztán 1885-ben Varasdy Károly kezdeményezésére felhívást tettek közzé a Szépítő Egyesület megalakítására. 1885. november 21-én 74 alapító és 124 rendes taggal megalakult a szombathelyi Szépítő Egyesület. Az egyesület első tervei között a fásítási program állt.

1887-ben Bodányi Ödön városi főmérnök segítségével valósult meg a Városliget létrehozása, ez mellett folyamatosan folytatódott a fásítási, szépítési munka. 189-ben  a Kálvária domb ligetté varászolásának munkálatait szervezte meg az egyesület.


Szh29

Az 1895-ös évben Éhen Gyula polgármestersége alatt nagy reményekkel telve munkálkodtak az egyesület tagjai. Ekkor már az Ezredévi park földmunkálatai befejeződtek és folytatódott az ültetvényezés, valamint megkezdődtek az Olad felé vezető út fásítása. 1898-ban befejezték  a Szent István park fásítását, elkészítették a parktól északi és déli irányba vezető utak fákkal való szegélyezését. Az Ezredévi parkot bővítették, fásították, a gyalogsági laktanya udvarát beültették fákkal. Eperfákkal szegélyezték a Közép- hegy fölött vezető utat, és az Olad felé vezető utat kiszélesítették és befásították. Vaspadokat állítottak a parkokba, a Gyöngyös- patak melletti sétaútra tölgyfából és vörös fenyőből készített padokat helyeztek el. Ebben az évben tartott gyűlésükön rendkívül eredményes évről számoltak be, és a következő évre is sok feladatot tűztek ki maguk elé. 1901-ben  Éhen Gyula , a „modern város” megteremtőjének saját elképzelései nem egyeztek az egyesület programjaival. Végül az egyesület elnökévé Kárpáti Kelement választották meg.

1901-ben új kezdeményezést tettek az egyesület tagjai: ez pedig a madárvédelem. 1902-ben Saághy István jelentős felajánlást tett: a Szent István parkba 40 különféle nemes fenyőkből álló gyűjteményt adományozott, melyet Brenner Tóbiás polgármester nagy örömmel fogadott.

Szh6

1904-ben Kárpáti Kelemen elnök és Rauscher Miska alelnök hosszú ideig álltak az egyesület élén. Ezen a közgyűlésen szavazták meg a Kálvária mögötti terület Népligetté alakítását. 1906-ra előkészítették és beültették a területet, amelyet körülbelül 4000 fa és cserje díszített. A Népliget hosszú ideig munkát adott az egyesületnek, azonban a forradalom, az I. világháború és a városi nem törődés hiánya miatt a Népliget elpusztult, az egyesület 1914-ben beszüntette a park gondozását.

Feldolgozás Vigh Kornél, a Szombathelyi Szépítő Egyesület ifjúsági tagozatának tagjának Város – és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) “Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért” című, 2014. évi pályázatra készített anyagából.

Képeslapok: Kőszegfalviné Pajor Klára

Folytatása következik!

Facebook

Szólj hozzá!

Please enter your comment!
Please enter your name here

egy × öt =