Az 1910-es választmányi ülésen indult el a „Virágos Szombathely” mozgalom. Elhatározták, hogy a Gyöngyös partján a hattyúk részére öblöket alakítanak ki, hogy a gyors folyású vízből megpihenjenek. ezeket a munkálatokat az újonnan megalakult Állatvédő Egyesületre bízták.

Az 1912-es választmányi ülésen elhatározták, hogy gróf Mikes János megyéspüspököt az egyesület díszelnökévé választják, aki ezt a felkérést el is fogadta. Az 1913-as választmányi ülésen meg is jelent, támogatása hatalmasat lendített a népszerűségükön.

Mayer E. Fiai gépgyára Szombathelyen (a vasút mellett.) eredeti rajz után.
Mayer E. Fiai gépgyára Szombathelyen (a vasút mellett.) eredeti rajz után.

1913-ban tisztújító közgyűlést tartottak, ahol Herbst Gézát, Vas vármegye alispánját kiáltották ki elnöknek, ügyvezető igazgató pedig Országh László lett. Egészen 1936-ig irányították az egyesületet. 1914-ben és 1915-ben a meglévő területek gondozása főbb az egyesület legfőbb feladata. Az I. világháború miatt az egyesület tevékenysége egyre nagyobb akadályba ütközött. Ezen idő alatt nagyobb szabású munkát nem tudtak végezni, de a park munkálatok, a gondozás és a hattyúk oltalmazása munkát adott az egyesület tagjainak. 1918-ban aztán a közgyűlésen mégsem tétlenkedtek, célokat tűztek ki: elültettek 500 fát, utakat javítottak, hattyúkat gondoztak. Javasoltak a Mayer Jakab – féle téglagyár udvarán lévő „ezeréves tölgyfát” a város valamelyik parkjában való elhelyezésére.

Szh33

Az 1919-es évektől nehéz helyzetbe került az egyesület és egészen 1924-ig olyan célokat tűztek ki maguk elé, amelyek anyagi áldozatot nem igényeltek. 1927-ben újra felvetődött a „Virágos Szombathely” mozgalom, amely 1928-ban kapcsolódva a”Virágos Szombathely – Virágos Budapest mozgalomhoz, el is indult. A mozgalom célja az volt, hogy a középületeken és magánházakon”… virágerdő díszelegjen és szórjon színt és illatot feledhetetlen benyomást a járókelő lelkébe.”az egyesület igyekezett minél több iparossal és kertésszel kapcsolatot kialakítani, hogy minél többen tudjanak részt venni a programban. Ebben az évben Szombathelyen rendezték meg az „országos mezőgazdasági – ipari – kereskedelmi és gyári kiállítást”, ezért is fontos, hogy minél szebben és gazdagabban feldíszített városba érkezzenek a látogatók.

Feldolgozás Vigh Kornél, a Szombathelyi Szépítő Egyesület ifjúsági tagozatának tagjának Város – és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) “Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért” című, 2014. évi pályázatra készített anyagából.

Képeslapok: Kőszegfalviné Pajor Klára

Folytatása következik!

Facebook

Szólj hozzá!

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 2 =