Savaria Karnevál 2014 – A 2014-es Karneváli Civil Korzó résztvevői (folyamatosan frissül)

0

A Savaria Történelmi Karnevál Civil Korzóján résztvevő civil szervezetek folyamatosan frissülő listája.

A további információkért kattintson a civil szervezet nevére!

A Szombathelyi Civil Kerekasztal 2007 óta szövetségként működik. Célcsoportja a város és városkörnyék   egyesületei, alapítványai.  Jelenleg 102 civil tagszervezetünk van. Fő tevékenysége az önkormányzat és a civil szervezetek közti kapcsolattartás mellett a civil szféra minél szélesebb körű megismertetése a lakossággal. A Civil Kerekasztal tevékenységét a csatlakozott szervezetek bevonásával elsősorban – szociális, egészségügyi – kulturális, – környezet-természetvédelem területeken végzi. A szövetségünkhöz csatlakozott szervezeteknek rendszeresen segítünk jogi, pénzügyi, könyvelési tanácsadással, a szervezetek saját  programjainak népszerűsítésével a honlapunkon és a facebookon keresztül.

„Önkéntes pont”-ként is működünk.  2012. évben közel 1000 óra volt az önkéntes munkaórák száma, mely elsősorban programok szervezésénél jelentett nagy segítséget.

A Szövetség irodájában  az önkéntesek és a főfoglalkozású adminisztrációs ügyintéző folyamatos ügyfélszolgálatot biztosítanak egész évben. A pályázati  és adóbevallási időszakban naponta  6-8 szervezet képviselője is megkereste irodánkat,  de a személyes tanácsadás mellett jelentős  a telefonos kérdések, információadások száma is.

Számos kulturális rendezvényen vettünk – és veszünk részt.  A civil szervezetekkel kapcsolatos rendezvényeket aktívan látogatjuk.

„Sajtófigyelő szolgálatunk” a   megjelent sajtóanyagokat  naprakészen rendezzük, tároljuk. A  Savaria Karnevál „Civil Korzóján”   népszerűsítjük a civil szervezetek tevékenységét.

Idén is csatlakozunk az Állampolgárság Részvételi Hete programhoz.

Továbbra is aktívan  segítjük tagszervezeteink munkáját,  a beszámolási időszakban, az elszámolások készítésében. Partneri kapcsolatot alakítottunk ki a Nagykanizsai  Civil Kerekasztallal.  Részt vállalunk az “iskolai közösségi szolgálat”  gyakorló helyi biztosításában.

Elkészítettük a 2013-2016 évekre vonatkozó civil stratégiánkat, mely alapján végezzük munkánkat.

2013.  szeptember 28-án tartotta  20 éves jubileumát, melyen  részt vettek a körmendi, a győri és a Kaufbeuren  Kolping családok képviselői, akik elismeréssel nyilatkoztak a rendezvényről. Minden évben   megrendezzük  hagyományos Kolping bálunkat, mely az idén már 18. volt és Tanácsnok Asszony is részvételével megtisztelte rendezvényünket.  Taglétszámunk 42 fő, melyből a rendezvényeken rendszeresen részt vesz 30-40 fő.

Minden hónap első keddi napján a Kálvária plébánián    tartjuk összejöveteleinket, melyen előadások (pl. Család –   párkapcsolatok dinamikájaorvosi előadás, a Római út résztvevőinek  beszámolója,  Filmvetítés a Fekete Madonnáról stb.) ünnepségekről megemlékezések vannak.
Zarándoklatot szerveztünk a  Miród forráshoz, részt vetünk  május 24-én a Veszprémi Kulturális fesztiválon, szeptember 6-án  a Lentiszombathelyi  Mária fánál tartott megemlékezésen és körzeti főzőversenyen fogunk részt venni.
Karitatív  is szerepel programjaink között.
Amatőr énekkarunk rendszeresen tartja próbáit, a bálon rendszeresen adtak műsort. A Veszprémi kulturális találkozón nagyon jól szerepeltek.

A képes-levelezőlapok gyűjtése a bélyeg és a numizmatika után a harmadik legnagyobb gyűjtői piacot, illetve forgalmat jelenti. Jellemző, hogy a nagy aukciós házak is rendszeresen rendeznek  képeslevelezőlap árveréseket.
A képes-levelezőlap hatalmas mennyiségű és különleges információt hordoz. Helytörténeti forrásként egyedülálló lehet, művelődéstörténeti értéke vitathatatlan. A XIX. század végének ez a gyorsan népszerűvé vált, hatalmas iramban elterjedt találmánya, mindent megörökített. Neves történelmi eseményekről, háborúkról, uralkodó családok ünnepeiről, a divat változásairól, rangos kiállításokról is készült képeslap. Anyagában és technikájában is rendkívül változatos. Ki gondolná, hogy a papírban szegény I. világháborús orosz hadifogolytáborokból, gyakran nyírfakéregből készült lapokat küldtek haza a katonák? De készültek acélmetszetes és kőnyomatos, úgynevezett litografált, kiadványok is. Neves művészek grafikáit küldhették egymásnak születésnapra dédanyáink A fotóeljárás elterjedésével ért a képeslap a pályája zenitjére. Számtalan kiadó látott kiváló üzleti lehetőséget a lapkiadásban és nem csalódtak a várakozásaikban. Divat lett képeslapot küldeni és gyűjteni is.  Magyarországon az első képes-levelezőlapgyűjtő egyesület a Hungaria 1898 decemberében alakult meg, elnöke a székesfehérvári Klökner József könyvkereskedő és képeslapkiadó volt. Sajnálatos módon az egyesület működése  a háború ideje alatt megszűnt.

A szervezett gyűjtés  „feltámadására” több mint nyolc évtizedet kellett várni. Az 1945 utáni korszak első hazai képes-levelezőlapgyűjtő egyesületének megalakulására meglepő módon nem Budapesten, hanem a nyugati határszélen Szombathelyen került sor 1989-ben. A 60 taggal megalakult egyesület  taglétszáma hamarosan elérte a 300 főt.  Kevés országos szervezetnek volt még akkoriban vidéki székhelye és ennek megfelelően nagy hírértéke volt a megalakulásnak. A Bélyegvilág nagy terjedelmű cikkben üdvözölte az új társszervezetet. Számos megyei lap méltatta a megalakulást és a Nők Lapja is tudósított az eseményről, kihangsúlyozva, hogy egy hölgy a szervezet létrehozója és elnöke.

A Vas megyei Bíróság a nyilvántartásba vételről augusztus 29-én küldte meg a végzését.

1990-ben útjára indult a Képeslevelezőlap című hírlevél, melynek felelős kiadója, szerkesztője és gyakran szerzője is Kőszegfalviné Pajor Klára.

Az egyesület célja: a gyűjtemények gyarapítása, a gyűjtői kultúra fejlesztése, kulturális tevékenység bővítése kiállítások szervezésével. Nagyon sok országos és helyi kiállítás került  – különböző helyszíneken és témákban  az elmúlt 25 évben megrendezésre. A kiállításokkal igyekeztek és igyekeznek napjainkban is felkelteni az érdeklődést a szép és hasznos, szórakoztató és oktató hobby iránt.

Aktív helyi klubok működnek Hódmezővásárhelyen, Nagyatádon, Veszprémben, Budapesten.  Az évente  Szombathelyen megrendezett találkozó idején van az éves   közgyűlés. A találkozók cserenapjai  nem csak a hazai, de a szomszédos országok gyűjtőit is vonzotta. A gyűjtőtalálkozók rendszeres résztvevői voltak a vajdasági, horvát,  burgenlandi, szlovén és szlovák gyűjtők, de több alkalommal  jártak Szombathelyen franciaországi, németországi,  erdélyi gyűjtők is.

Az egyesület több tagja részt vett a Vajdasági Gyűjtők Egyesületének rendezvényein (pl. Szabadkán, Temerinben is)
Gyakran szerveztek kirándulást a bécsi METEOR klub és a Grazi cserenap megtekintésével összekötve.
Szombathelyen évente  megrendezett országos kiállítás anyagai mindig változatosak, a tematikát a gyűjtők maguk határozták meg.

A kiállítások alkalmával a vendégkönyvbe sokan írták le véleményüket. Ezekből néhány érdekesebb idézet:
„-Tüzetesen átnéztem a kiállítást. Számomra lenyűgöző volt. Tisztelni tudom azokat, akik egy témához annyi lapot össze tudtak gyűjteni.
– A Képes-levelezőlapok színes gazdag tárlata hosszú-hosszú évtizedek kordokumentuma, a magyar valóság egy darabja. Köszönjük a szervezőknek a remek ötletet és a fáradságos munkát, amellyel megvalósították számunkra ezt a tanulságos és szép kiállítást.”

A Y’s Men mozgalom egy olyan karitatív, önkéntes szervezet, amely pártfogolja, támogatja a fiatalokat, a szociálisan rászorulókat. Keresztény értékrend alapján segítséget nyújt a szükséget szenvedőknek, vagy az azokkal foglalkozó intézményeknek. Az egyesület a rászorulók segítését, a nemzetközi kapcsolatok ápolását tűzte ki célul, emellett fontos feladatának tartja a fiatalok felkészítését és bevonását a karitatív, segítő tevékenységbe. A szombathelyi klub a Dunai kerülethez tartozóan szoros kapcsolatot ápol a szlovákiai klubokkal is. A jelenleg 26 taggal működő egyesület anyaklubja Koldingban működő Y’s Men klub, akik rendszeresen ellátogatnak hozzánk. . A nemzetközi Y’s Men mozgalom éves konferenciáját minden év júniusában Dánia más-más városában rendezik meg, melyen egyesületünkből általában 2-2 fő vesz részt.
A saját programjainkon a 26 fős taglétszámból rendszeresen 20-22 fő van jelen. Jó csapatszellem alakult ki. A karitatív tevékenységekre mintegy 200 óra társadalmi munkát fordítanak az egyesület tagjai A klub tagjai saját és munkahelyi levelezéseikről összegyűjtik a borítékokon lévő bélyegeket, melyet átadunk a Dán régióvezetőknek, akik nemzetközi segélyakciókban hasznosítják ezeket, és a klubok között versenyt hirdetnek, mely klub tud több bélyeget összegyűjteni.

Egyesületünk célja az amerikai futball népszerűsítése, minél szélesebb körben való elterjesztése!
Az egyesület általános célkitűzése, hogy minél szélesebb körben megmozgassa, egészséges életmódra sarkallja az embereket, miközben odafigyel a testi, fizikai adottságaikra. Tevékenységével elősegítve, hogy egy egészségesebb társadalomban élhessünk és a következő generációk körében egyre népszerűbbé tegye az amerikai futballt mint szabadidős tevékenységek.
A Sportegyesület a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, az ilyen irányú igények  felkeltése,  tagjainak  nevelése,  a  társadalmi  öntevékenység  és  a  közösségi  élet kibontakoztatása   céljából   létrehozott   társadalmi   szervezet.   A   Sportegyesület   nemre, nemzetiségre,  korra,  világnézetre,  vallási  hovatartozásra  tekintet  nélkül  tömöríti  tagjait  és számukra lehetőségei keretei között egyesületi életet és sportolási alkalmat teremt.
Együttműködik más helyi, megyei, regionális hasonló szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal.
Céljuk a hagyományok ébrentartása, a lovaglás, a túrázás megszerettetése, a környezet védelme bemutató videót viszünk az egyesület életéről
 • örökbefogadható állataink bemutatása (folyamatosan)
 • állat-totó
 • kirakó
 • arcfestés
 • zsákbamacska
 • tanácsadás állatvédelemről, állattartásról
 • tájékoztatás az Egyesület működéséről, munkájáról

A Club egyik célja az, hogy nők és lányok egy biztonságosabb és egészségesebb környezetben éljenek, ezért elsősorban az ő segítségükre szeretnénk lenni. A szombathelyi Soroptimist International Clubot a 12 éve működő osztrák Soroptimist International Club Südburgenland Stegersbach fogja megalapítani. A klub lehetővé teszi fiatal lányok külföldi tanulmányait, segít nőknek, ha pénzügyi nehézségeik támadnak, és beteg gyereket nevelő családokon, akiknek drága kezelésre van szükségük, a magyar klubok projektek keretében valósítják meg jótékony céljaikat.

Az Új Nemzedék Plusz Program a TÁMOP 3.3.12. „Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című országos kiemelt projekt keretében valósul meg. Alapvető célja a fiatalok számára olyan átfogó szolgáltatási háló biztosítása, mely ezen társadalmi csoport széleskörű igényeinek tükrében működőképes.
Az Ifjúság 2012 kutatásai alapján elmondható, hogy a magyar fiatalok szerint a legnagyobb problémájuk a bizonytalan jövőkép. Az Új Nemzedék Jövőjéért Plusz Program alapvető profilja a karrier- és pályaválasztási, vállalkozói tanácsadás, jövőtervezés. Az országban minden megyeszékhelyen működő Kontaktpont Iroda (Szombathelyen az Óperint utca 1. szám alatt) személyre szabottan kínál tanácsokat a fiatalok számára, és tájékoztatást ad döntéseik meghozatalának elősegítése érdekében.
A program elsődlegesen a 12-20 év közötti, közoktatásban tanuló fiatalokat szólítja meg, akik már nem érzik magukat gyereknek, a felnőtté válás küszöbén állnak. Jövőképüket nem igazán tudják megfogalmazni, hiszen nincs kapaszkodójuk, és ehhez a jelenlegi köznevelési rendszer keretei között sem kapnak elegendő segítséget. Ezen kívül a Kontaktpontok szívesen fogadják a szülőket, pedagógusokat, ifjúsággal foglalkozó szervezeteket is.

Mit is jelent a linedance? Olyan formatáncot, ahol a táncosok sorokba és oszlopokba rendeződve táncolnak country zenére. A Just for Fun Country Linedance Club 2009-ben alakult meg amatőr táncosokból, alapító tagjaik ma is lelkesen koptatják csizmájuk sarkát a táncparketten. 2013.01.31-től egyesületi formában, újjászerveződött csapattal dübörög tovább a country zene és a tánc. Az országos country mozgalom vérkeringésébe is bekapcsolódtak, minden évben képviselik megyénket Budapesten az Országos Linedance Fesztiválon. Fellépéseik által bejárták megyénk sok zegét – zugát és eztán is szívesen tesznek eleget minden felkérésnek.

A megyében eddig soha nem látott hozzáállással az ifjú és tapasztalt egykori sportoló és sportvezető gondolt egy nagyot és emelt a város küzdősport kínálatának színvonalán: létrehozott 2005-ben egy új ökölvívó klubot. A klub nívóját emeli a szakszerű és modern edzésmódszerekkel dolgozó vezetés mellett a rengeteg önkéntes segítő pozitív hozzáállása is. A Skorpió ökölvívó szakosztály 2007-ben teljesen önálló sportegyesületté alakult, mely a SKORPIÓ BOX CLUB nevet kapta. Ez az újjászerveződés elengedhetetlen feltétele volt a fejlődésnek. Sok jótékony és önkéntes civil szerveződésű rendezvényen és bemutatókon keresztül már megismerhette a város a klubot. Rendkívüli energiával szinte a semmiből indult egyesület a saját szervezésű szombathelyi rendezvényeken túl, egyre hozza a jobbnál-jobb eredményeket és elismeréseket mind országos, mind nemzetközi szinten is. A kiváló sportmúlttal rendelkező szakmai vezetést a vezetőedzőn kívül saját nevelésű segédedzők és sportbírók is segítik, akik éves országos továbbképzése évről-évre biztosabb ökölvívó szakmai alapot tud biztosítani az egyesületnek. A kezdetektől szorgalmasan szervezett sportélet megkoronázásaként az egyre jobb körülmények között megszervezett elsősorban Balaton melletti nyári edzőtáborozások minden évben felejthetetlen élményt nyújt a sportolók karrierjében. A fejlődés fontos mérföldköveként kialakított Vasút utcai edzőterem ad otthont a nagyszámú, főleg utánpótláskorú ökölvívónak.

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 1988 óta áll a magyar munkavállalók oldalán. A LIGA 100 tagszervezete az ország minden területén jelen van földrajzi és ágazati értelemben egyaránt. A LIGA tagságát 112.000 szervezett munkavállalója adja ki, akik az élet minden területén dolgoznak a köz- és versenyszférában egyaránt. A LIGA fő feladata a munkavállalók – a versenyszférában és a közszolgálatban foglalkoztatottak – élet- és munkakörülményeinek, szociális biztonságának fejlesztése a demokratikus intézményrendszer szakszervezetek számára biztosított teljes eszköztárával. A Savaria Karnevál pénteki napján egy rajzversenyre invitálnánk a kisebb és nagyobb gyermekeket, szombaton és vasárnap pedig ingyenes munkajogi tanácsadással várjuk az érdeklődőket.

További résztvevő szervezetek:

 • Vas Megyei Önkéntes Centrum
 • Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány
 • Smidt Múzeumért Alapítvány
 • Fúvósmuzsikáért Alapítvány
 • Martinus Vallási és Kulturális Egyesület
 • Szombathelyi Szépítő Egyesület
 • Szépöregség Alapítvány
 • Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége
 • Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
 • Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
 • Fekete István Állatvédő Egyesület
 • Herényi Kulturális és Sport Egyesület
 • Tevékenység Szép Öregség Alapítvány
 • Vas Megye Népművészetéért Egyesület
 • SRT LOGO Ifjúsági Szolgálat
 • Vas megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
 • UNGARESCA

A KARNEVÁLI CIVIL KORZÓ ÖSSZES INFORMÁCIÓJÁÉRT KATTINTSON IDE!

Facebook

Szólj hozzá!

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code

8 + tizenegy =