Önkéntes tudor (1.) – Regisztráció fogadószervezetek számára

0

Az önkéntes tevékenység a társadalmi szolidaritás egyik legnemesebb megnyilvánulási formája, amely szorosan összeforrt az aktív civil társadalom eszméjével. Komoly kohéziós erőt biztosít az összetartó társadalom kialakításához is.

A minisztériumi bejelentkezésről

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény elsődleges célja az volt, hogy a közérdekű önkéntes tevékenységet – mint jogviszonyt – szabályozza, intézményesítse. Továbbá kedvezmények, garanciák biztosításával ösztönzi, népszerűsíti a szervezetek és az állampolgárok részvételét az önkéntes tevékenységben.

Közérdekű önkéntes tevékenységen egy adott fogadó szervezetnél a törvényben meghatározott tevékenységi körben – ellenszolgáltatás nélkül – végzett munkát értjük. Egyéb önkéntes tevékenység a törvény hatályán kívül is végezhető, szervezhető, ám a törvényben meghatározott juttatásokat a fogadó szervezet csak akkor nyújthatja járulékmentesen – az önkéntes számára pedig adómentes módon –, ha bejelentkezik a törvény hatálya alá, vagyis a közérdekű önkénteseket fogadó szervezetek nyilvántartásába.

A közérdekű önkéntes foglalkoztatása révén járó kedvezmények igénybe vételéhez a fogadó szervezetnek be kell jelentkeznie az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Esélyteremtési Főosztály  (EMMI) nyilvántartásába. Ennek első lépése a bejelentési lap kitöltése.

A bejelentési lap letölthető a Vas Megyei Önkéntes Centrum weblapjáról.:
http://www.vasionkentes.hu/dokumentumok/49/

A bejelentkezési laphoz csatolandó kötelező mellékletek felsorolását a törvény 11. §-a tartalmazza. Ezek a következők:

1. helyi önkormányzatok társulása esetén a társulási megállapodás másolata,

2. civil szervezet esetében – a hatályos létesítő okirat másolata, – a nyilvántartásba vétel 30 napnál nem régebbi igazolása, amelyet az illetékes bíróság állít ki,

3. egyházi jogi személy esetén a nyilvántartásba vétel igazolása az egyházi jogi személy adatairól, amelyet az illetékes bíróság állít ki. Ha a fogadó szervezet egyházi jogi személy szervezeti egysége, akkor mellékelni kell az egyházi jogi személy erre vonatkozó nyilatkozatát,

4. intézmény, illetve annak fenntartója esetén a bejelentéshez mellékelni kell annak igazolását, hogy az intézmény jogszerűen működik. Ha az intézmény fenntartója társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, egyházi jogi személy, közhasznú vagy gazdasági társaság, mellékelni kell a szervezet adatairól szóló, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolást. Ha az intézmény fenntartója egyéni vállalkozó, akkor kötelező a vállalkozói engedély másolatát mellékelni.

A bejelentkezési lapot és a mellékleteket a következő címre kell beküldeni postai úton:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Esélyteremtési Főosztály
1054 Budapest, Akadémia utca 3.


Vas Megyei Önkéntes Centrum
Email: info@vasionkentes.hu
Telefon: +36 (30) 5858-322
Weboldal: www.vasionkentes.hu
Cím: Herényiek Háza( Szombathely, Béke tér 7.)


♦ Hírlevél Plusz & Vas Megyei Önkéntes Centrum együttműködés

Facebook

Szólj hozzá!

Please enter your comment!
Please enter your name here

egy × 1 =