Kovács Jakab és neje, Szeidler Anna, valamint veje és üzlettársa Schönfeld Nándor 1911. január 17-én építési ajánlatot tett, egy modern igényeknek megfelelő szálloda komplexum építésére a Március 15. téren. A 8 méter széles és 26 méter széles épületben kávézót, szállodást és vigadót álmodtak meg.

1Kovács Jakab eredeti neve: Kohn Lebl Jakab volt, később 1895-ben magyarosíttatta nevét.

A mezőgazdasági takarékpénztár palotája – 1914. szeptember 6.
A jobb oldali telken épület fel pár évvel később a Kovács Nagyszálló.

2A Kovács família a szálló tervezetének benyújtásakor, már ismert és elismert vendéglátósoknak számítottak,

így a bizalom mindenféle téren erős volt irányukba a város vezetősége részéről. 1915 júniusában a Hír c. folyóirat újságírója így tudósított:

„Kovács bácsi szeptemberben egy gyöngyöt illeszt bele a szombathelyi intézmények koszorújába.”

3Bár a város, növekvő gazdasága, ipara, fejlődő turizmusa, egyértelműen igazolták a szálloda létesítését e területen;

akadtak azonban ellenlábasai a fejlesztésnek, akik fekete felhőként tornyosodtak Kovács Jakab és családja feje felett:

  • az első fellebbezők között volt Heinzmann János vendéglős, aki a parkosításra hivatkozva, a szálló megépülését nem tartotta jogosnak.
  • A szálló megépülése ellen emelt szót továbbá: Kárpáti Kelemen főgimnáziumi igazgató, Török Károly árvaszéki ülnök, Gothárd Sándor földbirtokos, Cziffrák János és dr. Németh Gyula ügyvédek (Vasvármegye, 1911. június 29.)
  • Szenvedélyes ellenforradalmár volt dr. Szabó László városi képviselő is, aki kétszer – minden alkalommal vereséggel – indított mozgalmat Kovácsék tervének meghiúsítására. Érvei a következők voltak: túl alacsony vételár, a korábban beígért színházépítés ezen a területen, forgalmi akadályok kilátásba helyezése az övező szűk utcák miatt.

4Az elhúzódó fellebbezési ügyek, a balkáni konfliktus teremtette bizonytalan pénzügyi helyzet,

A szálló 1927. január 21-én.

valamint az építtetők és kivitelezők között kialakult nézeteltérés miatt a földmunkálatok a korábban tervezett 1912 helyett, 1914. április 8-án kezdődhettek meg.

5Az I. világháború, ellenére 1915. szeptember 11-én megnyílt a Kovács Nagyszálló kávéháza,

Spiegler Tibor gyűjteményéből

majd még ugyanebben az évben a szálloda is beindult. Végül, 1923. november 3-án nyitja meg kapuit a szórakozni vágyó közönség előtt a vigadó helyiség is.

6Tragikus módon azonban, a nagyszállót megálmodó Kovács házaspár, nem osztozhatott az örömökben.

Spiegler Tibor gyűjteményéből

Kovács Jakabné 1915. április 24-én, Kovács Jakab pedig 1923. február 19-én hunyt el.

7Az I. világháború alatt, majd a forradalmak lezárása után sem tudta betölteni eredeti funkcióját az épület,

Spiegler Tibor gyűjteményéből

ugyanis hol a katonaság, hol pedig a rendőrség bitorolta helyiségeit.

8A szálló épületében működött a Kultúra nevet viselő kölcsönkönyvtár és könyvesbolt,

Spiegler Tibor gyűjteményéből

valamint a város legmodernebb fodrász- és manikűr szalonja is.

91941. július 17-én a Szombathelyi Nagyszálloda Rt. cégnevet vette fel;

Spiegler Tibor gyűjteményéből

ezzel egy időben lekerült az épület homlokzatáról az alapító Kovács név.

10Dr. Kovács Ármin, Kovács Jakab fia a Kovács Szálló egyik bérelt szobájában hunyt el, 1942. július 31-én.

Spiegler Tibor gyűjteményéből

11A szálló számtalan jótékonysági rendezvénynek, egyesületi bálnak, tudományos előadásoknak adott otthont.

Spiegler Tibor gyűjteményéből

Mindközül talán a legjelentősebb a Magyar Nők Szentkorona Szövetsége rendezésében megvalósuló élőkép-bemutató volt; 19 képen keresztül mutatták be a női divat változását az ókortól kezdődően. A vendégek között olyan illusztris személyiségek is feltűntek, mint például a Széchenyi, az Erdődy, a Miláth, a Zichy és Szapári grófi családok tagjai.


Felhasznált irodalom:

  • Új szálló a Március 15. téren. In.: Vasvármegye., 1911. június 29., p. 5.
  • Séta a Nagyszálló körül. In.: Hír, 1915. június 28., p. 2-3.
  • Horváth József – Mayer László : A Kovács család és a Szombathelyi „Kovács” Nagyszálloda Részvénytársaság. In.: Életünk, 2015. (53. évf.) 7-8. sz. 23-38. old.
  • Lőcsei Péter : Cseppekben a tenger. Irodalmi, művészeti rendezvények a Kultúrpalotában és a Kovács Szállóban a századelőn. In.: Életünk, 2015. (53. évf.) 7-8. sz. 49-70. old.

Spiegler-Kutasi Nikoletta

Szólj hozzá!

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code

7 + négy =