Millenniumi falfreskó

1472101767_Hungary_flat

MAGYAR

A Millenniumi falfreskó 2000-ben készült el a Fő téren a premontrei rend épületének tűzfalán, egy belső udvarban.

A műalkotás Magyarország – de az eddigi ismeretek szerint Európa – legnagyobb méretű kültéri falfestménye, amely a város 2000 éves történetét jeleníti meg. A képeken olyan történelmi elemek is megjelenek, amelyek már csak a régi dokumentumokban lelhetőek fel.
A falfreskó nagysága 68 m x 14,8 m = 1006 négyzetméteres.
A város története a római korral kezdődik és az 1974. augusztus 20-án utolsó útjára induló villamossal fejeződik be.
A festményen 25 motívum látható, melynek magyarázatát a freskó előtt felállított 4 darab információs táblán olvashatjuk. A 2000-ben kezdődött munkálatok 2 hónapig tartottak, hegymászó technikában jártas szakemberek, festőművészek mellett diákok is részt vettek a megvalósításban.
A munka kivitelezését Navratil Ferenc grafikus művész irányította.
A fal rendbetételét és a freskó elkészítését a Raszter Alp Kft. saját költségén végezte el szakemberei segítségével. A cég a hivatalos átadó ünnepség keretén belül a nagyközönség részére adományozta a műalkotást.

2016-ban, a Szent Márton jubileumi évben mind a falfreskó, mind az információs táblák helyreállítása megtörtént, így újra régi fényükben tündökölnek.

Szombathelyi Szépítő Egyesület

A szoborcsoport szakállas alakja a szombathelyi születésű Szkok Iván festőművészt ábrázolja, akiről 1980-ban portrét mintázott a szobrász, ez alapján készült a szobor. A vizet öntő alak maga Körösényi Tamás Munkácsy-díjas szobrászművész, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja, aki a vízöntő jegyben született. A baloldali álló-lépő figura, Hencze Tamás Kossuth-díjas festőművészt, érdemes művészt ábrázolja, ő is a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja volt, a vízhez lehajló alak személyében Károlyi Zsigmond Munkácsy-díjas festőművészt jeleníti meg.

Forrás: Tóth Csaba festőművész


1471872824_United-Kingdom_flat

ENGLISH

The Millennium fresco was created in 2000 on the firewall of the Premonstratensians order’s building located on the Main square (Főtér), in an internal garden. As far as we know, this artwork is the biggest outdoor painting in Hungary, which represents the 2000 year-old history of Szombathely. On the pictures such historical elements can be seen which can be found only in old documents.

The parameters of the painting are the following: 68 m * 14,8 m = 1006 m2

On the wall, the painting embraces the history of Szombathely from the Roman Empire period to the tram on its last route on 20. August 1974.

On the artwork itself 25 motives can be seen, the additional explanation can be read on the four information boards erected in front of the fresco. The whole project had started in 2000 and it took two months. Apart from the experienced climbers and professional painters, pupils participated in the realization, too.

The painting has been conducted by the graphic artist Ferenc Navratil.

The wall was renovated and the painting was made by Raszter Alp ltd. at its own expense with the assistance of its experts. In frame of the official handover ceremony the artwork was donated by the company to the audience. In 2016 – in the anniversary year of St. Martin – the fresco as well as the information boards were fully renovated.

Beautification and conservation society of Szombathely

Fordította: Antal Gergely


1471872836_Germany_flat

DEUTSCH

2000 wurde das Millennium Freskogemälde an den Brandmauer von dem Prämonstratenserorder’s Gebäude befindet sich auf dem Hauptplatz (Főtér), in einem innerlichen Hof gemalt. Soweit wir wissen, dieses Kunstwerk ist das Größte in Ungarn, was die 2000 Jahre alte Geschichte von Szombathely repräsentiert.

Die Parameter sind das Folgende: 68 m * 14,8 m = 1006 m2.

An der Wand, das Gemälde umfasst die Geschichte von Szombathely von der Römerzeit bis dem Betriebsende der Straßenbahn am 20. August 1974.  

Auf dem Gemälde sind 25 Motiven zu sehen, und die Erläuterung ist auf den vier Informationstafeln vor dem Freskogemälde zu lesen. 2000 wurde die ganze Arbeit gestartet, und es dauerte zwei Monaten. Neben den erfahrenen Kletterern und professionellen Malern haben Studenten auch an der Verwirklichung teilgenommen.

Das Malen wurde von dem Grafiker Ferenc Navratil geleitet.

Renovierung des Mauers und das Malen wurden von Raszter Alp GmbH auf seine eigenen Kosten und mit der Hilfe von seinen Fachleuten durchgeführt. Im Rahmen der Übergabezeremonie wurde dem Publikum das Freskogemälde als Geschenk überlassen. 2016 – im Jubiläumsjahr von Heiligen Martin – wurden sowohl das Freskogemälde als auch die Informationstafeln renoviert.

Stadtverschönerungsverein von Szombathely

Fordította: Antal Gergely


1471872842_France_flat

FRANÇAIS

La fresquemillénaire (Millenniumi falfreskó) qui ornele mur coupe-feu dansle jardinintérieurde l’immeuble de l’Ordre des Prémontrés, situé sur la place principale (Főtér), a étécrééeen 2000.

Pour autant que nous sachions, cette oeuvre qui représente 2000 ansd’histoire de la ville de Szombathely est la plus grandefresqueextérieureen Europe. Elle relate l’histoire de la ville de Szombathely à partir de l’Empireromainjusqu’au 20 Août 1974, jour où le tram de la ville a fait son dernier voyage.
Quelquesélémentshistoriquesprésentés sur la fresque nesontvisibles quedans les documents anciens.

Les dimensions de la fresquesont : 68 m x 14,8 m = 1006 m2

Sur l’œuvre d’art, il y a 25 scènespeintesdontl’explication se trouve sur les panneauxd’informationimplantésen face de la fresque.

La réalisation de la fresque a commencéen 2000 etil a falludeuxmois pour la terminer. Des peintres, des alpinistesexpérimentés, maiségalementdes élèvesontparticipé à sarealisation.
Les travauxontétédirigés par l’artistegraphique. M Ferenc Navratil,

En 2016,c’est la sociétéRaszter Alp Kft.quiaeffectuéentant que mécène, la rénovation du mur et de la fresque.
Lors de l’inauguration de la restauration, la société a fait don de l’oeuvreau public.

Enl’annéejubilairede la naissance de saintMartin,la fresque a ainsiretrouvé tout son ancien éclat, et les panneauxd’informationontétéentièrementrénovés.

Association pour l’embellissement de Szombathely

Fordította: Turiet Lilian