Kedd délelőtt tartotta a Vas Megyei Közgyűlés az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezést és kitüntetési ünnepséget a Megyeháza díszterméban. Az ünnepség nyitásaként a Savaria Szimfonikus Zenekar művészeinek előadása hangzott el. Majthényi László, a megyei közgyűlés elnökének köszöntője után ünnepi beszédet mondott dr. Katona Attila, az ELTE SEK egyetemi docense, majd Szabó Tibor Jászai Mari-díjas színész szavalatát hallgathatták a jelenlévők.

Hagyományokhoz híven, ezen a napon kerül átadásra több elismerő kitüntetés is.

  • Vas megye általános fejlődését, szellemi értékeinek gyarapodását szolgáló kimagasló munkássága elismeréséül

 „Gróf Batthyány Lajos – Életmű Díj” kitüntetésben részesült:

Dr. Bariska István történész, a Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltár nyugalmazott vezetője

Dr. Bariska István történész az 1970-es évektől aktívan részt vett a Vas megyei honismereti mozgalom munkájában. Tudományos előadásokat tartott hazai és nemzetközi konferenciákon, számos önálló kötet és több száz tanulmány szerzője. Ezek elsősorban Kőszeggel és Vas megyével foglalkozó témákat dolgoznak fel. Kiváló nyelvtudásának és paleográfiai tapasztalatainak köszönhetően a 16-18. századi német nyelvű források egyik legelismertebb kutatója és közrebocsátója. Kőszeg város történetét ismertető, idegenforgalmi szempontból is jelentős kötetek, útikönyvek szerzője. Várostörténeti kutatásai során számos értékes építészettörténeti adatot tárt fel és publikált.

  • Vas megye rászoruló lakossági rétegeinek humánus ellátását szolgáló, emberi hozzáállással végzett kimagasló munkássága elismeréséül

 „Dr. Batthyány-Strattmann László Díj” kitüntetésben részesült:

 Fábián Béláné, a Szentgotthárdi Városi Gondozási Központ intézményvezetője

Fábián Béláné a Gondozási Központban eltöltött 37 év során a szociális problémái miatt kiszolgáltatott, magányos, egyedülálló, megromlott egészségügyi állapotú idős emberek gondozásán, ápolásán, érdekeik képviseletén fáradozott. Kellően elkötelezett a méltóságteljes időskor megteremtéséhez. Fáradhatatlanul, energiát és szabadidőt nem kímélve tevékenykedik azon, hogy a környező településeken a kötelező szolgáltatások mellett az önként vállalt szolgáltatásokat is igénybe vehesség az arra rászorulók. Fontos feladatának tartja az idős, fogyatékos és beteg emberek tisztelete és szeretete mellett ezen értékek átadását és közvetítését a jövő nemzedéke számára.

  • Kortársai számára mutatott példaértékű sikeres szakmai tevékenysége elismeréséül

“Békássy Ferenc Díj” kitüntetésben részesült:

Buda Zolta, az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatója

Buda Zolta a szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium egykori tanulója. Idén csapatával megnyerte Washingtonban a nemzetközi jogi perbeszédversenyt. A budapesti egyetemisták a döntőben több mint 120 csapatot utasítottak maguk mögé, köztük neves egyetemek válogatottjait is. A fiatal jogászok már tavaly abszolút első helyet szereztek a perbeszédversenyen az összevont felperesi és alperesi beadványok kategóriában. Buda Zolta akkor is a csapatot erősítette. Idén februárban Lisszabonból elhozta a legjobb európai perbeszéd tartójának járó díjat.

  • Vas megye kulturális értékeinek gyarapítását szolgáló kimagasló munkássága elismeréséül

“Berzsenyi Dániel -Díj”-ban részesült:

Parais István, az Agora Szombathelyi Kulturális központ igazgatója

Parais István pályája 1981-ben indult népművelőként a Művelődési és Sportházban. A diploma megszerzése után a Sylvester János Nyomdában a Vas Népe korrektoraként a kulturális rovatot gondozta. Vezette a helyi főiskolai táncegyüttest, tánckarvezetője volt az Ungarescának, innen hívták el Dombóvárra a Kapos Táncegyütteshez. E kis kitérő után visszatért Szombathelyre, és az Ungaresca táncosaként, tánckarvezetőjeként, az utánpótlás csoportok vezetőjeként koreográfiákat készített. Az Erzsébet-tábor alapítói, módszertani, tartalmi kidolgozói között volt. 2013-tól az Agora Szombathelyi Kulturális Központ igazgatója. Irányítása alatt az intézmény 54 különböző közművelődési-közösségi funkciót lát el, évi 500 ezer látogatói létszámmal.

  • Vas megye épített környezetének fejlesztését, az épített kulturális örökség védelmét szolgáló kimagasló munkássága elismeréséül

“Fazakas Péter-Díj”-ban részesült:

Godavszky Beáta, építész és település vezető tervező

A megye sok településén járva viszontláthatjuk Godavszky Beáta keze munkáját a házsorok, terek alakulásában. Számos kistelepülés és város rendezési tervének elkészítése fűződik a nevéhez. 2008-tól a megyei főépítészi státuszba választották, ahol az évtizedek során felhalmozódott tudását igazán a köz javára tudta kamatoztatni. A közéletben több szakmai bizottságban, mint például az Urbanisztikai Társaság Falutagozatában tevékenykedett. Az utóbbi 10 évben is aktívan részt vesz jó néhány település fejlesztéseit meghatározó tevékenységekben, településrendezési eszközök, Településképi Arculati Kézikönyvek elkészítésében.

  • Vas megye büntetés-végrehajtási feladatainak magas színvonalú ellátása érdekében folytatott kimagasló munkássága elismeréséül

“Jurisics Miklós Díj” kitüntetésben részesült:

Török János bv. alezredes, a

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kiemelt főelőadója

Török János bv. alezredes 2005-ben került kinevezésre a Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet hivatásos állományába kiemelt főelőadó beosztásba, 2009-től a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben parancsnok-helyettesi, majd megbízással intézetparancsnoki beosztást töltött be. 2013-tól parancsnok-helyettesként, 2018. novemberétől pedig kiemelt főelőadóként teljesít szolgálatot. Tevékenységével nagyban hozzájárult az Intézet alapvető működési feladatainak a kialakíttatásához. Hivatását alázattal, magas színvonalú szakmai tudás birtokában, azt folyamatosan fejlesztve végzi. A büntetés-végrehajtásnál való szolgálatát példaértékű hivatástudat jellemzi.

  • Vas megye sport életének gazdagítását szolgáló kimagasló munkássága elismeréséül

 „Lóránt Gyula Díj” kitüntetésben részesült:

 Dévai Boglárka Európa-bajnok szertornász

Dévai Boglárka a 2014. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon Nankingban hatodik lett ugrásban. 2015 szeptemberében az eszéki világkupán ezüstérmes lett. 2017 áprilisában az országos bajnokságon megvédte bajnoki címét, majd a kolozsvári Európa-bajnokságon bronzérmes lett ugrásban. A Challenge világkupa-sorozat szombathelyi és párizsi állomásán egyaránt ezüstérmet szerzett. A 2018-as glasgow-i Európa-bajnokságon aranyérmet szerzett ugrásban, húsz év elteltével a magyar tornasport első Európa-bajnoki címét szerezve.

  • Emberi hozzáállással és magas fokú elhivatottsággal végzett gyógyító munkássága elismeréséül

“Markusovszky Lajos Díj” kitüntetésben részesült:

Dr. Lőcsei Zoltán a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Általános Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosa

Dr. Lőcsei Zoltán a diploma megszerzése után kezdte meg tevékenységét a Markusovszky Kórház Általános Belgyógyászati Osztályán. 1986-tól szakorvosi munkát látott el. 1991-ben adjunktusi kinevezésben, majd 1996-ban főorvosi kinevezésben részesült. 1999-től osztályvezető főorvosi feladatokat lát el az osztályon. Az elmúlt több mint 30 évben fontos szereplője a kórház szakmai tevékenységének. Az osztályvezető főorvos szakvizsgája révén a gasztroenterológiai tevékenységből is kiveszi a részét. Működése alatt megteremtette osztályán a magas színvonalú gyógyító és betegellátó munkát

  • Kimagasló tudományos és kutatómunkája valamint jelentős oktatói, nevelői munkássága elismeréséül

 „Pungor Ernő Díj” kitüntetésben részesült:

 Dr. Zágorhidi Czigány Balázs, a Vasvári Helytörténeti Múzeum igazgatója

Dr. Zágorhidi Czigány Balázs tudományos munkássága Vas megye, Vasvár középkori történelme és a Domonkos rend története kutatási területre terjed ki. E területeket illetően számtalan tudományos publikációja jelent meg szaklapokban és egyéb kiadványokban. Kidolgozta a Szent Domonkos Kolostor fejlesztési koncepcióját, amely alapján megvalósult a kolostor felújítása, átalakítása. A vasvári sánc rekonstrukciójának megvalósításában is hatékonyan közreműködött. Az általa feltárt ismereteket nem csak a tudományos világgal osztja meg, hanem fontosnak tartja, hogy a magyar történelem ismerete, a szűkebb haza jelentős eseményeinek történelme minden korosztályhoz eljusson.

  • Vas megye közigazgatási feladatainak ellátását szolgáló kimagasló munkássága elismeréséül

 „Széll Kálmán Díj” kitüntetésben részesült:

 Tolvajné Cseke Katalin az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási főmunkatársa

Tolvajné Cseke Katalin 1979-ben kezdte meg munkáját az Őriszentpéteri Nagyközségi Közös Tanácson. Kezdetben adminisztrátorként, majd azóta igazgatási előadóként dolgozik. A munkáltató személyében többször is változás történt, de az Ő beosztása maradt. Többször is ellátta a jegyzői feladatokat, amikor betöltetlen volt az állás. Feladatkörének átlag feletti ellátása mellett emberileg is pozitívan áll az ügyfelekhez. Mindig türelmes és segítőkész, munkáját lelkiismeretesen végzi. Minden körülmények között elkötelezetten, példamutató helytállással szolgált, és szolgál.

A megyei közgyűlés elnöke egyedi döntése alapján Vas Megye Közgyűlése Elnökének Emlékérme elismerésben részesül:

Horváth Ferenc címzetes rendőr mérnök alezredes, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálat mobil ellenőrzési csoport vezetője kiemelkedő közösségi munkájáért.

vasmegye.hu/fotó: Ohr Tibor

Facebook

Szólj hozzá!

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code

2 × 2 =