KÖSZ! Pályázat a közösségi szolgálat támogatására

0

A középiskolás diákok számára 2016-ban újdonság lesz, hogy az érettségi vizsgához 50 óra közösségi szolgálat teljesítése is kötelező. Azok a civil szervezetek, akik szívesen fogadnak önkéntes diákokat közösségi szolgálatra most pályázhatnak a KÖSZ! Program keretében.

A KÖSZ! Program szeretné elősegíteni, hogy minél több diák elvégezze a 2016-tól az érettségi feltételének számító Iskolai Közösségi Szolgálatot és ennek során olyan élményben legyen része, ami motiválhatja őt a további önkéntes tevékenységre. A pedagógusok és a szakértők szerint a segítő munka a diákokban erősíti a szolidaritás érzését, a nyitottságot és az érzékenységet a társadalmi problémák iránt.

A KÖSZ! Program a MOL Új Európa Alapítványának pályázata, amelyre civil szervezetek vagy egyházi szervezetek és intézményeik jelentkezhetnek, ha vállalják, hogy oktatási intézményekkel együttműködésben olyan projekteket valósítanak meg, amelybe a diákok segítőként bekapcsolódhatnak.

Fontos, hogy a civil szervezetek az iskolai közösségi szolgálatra vonatkozó törvényi előírások betartásával szervezzék meg a programokat. Ennek fontos része, hogy a diákokat fel kell készíteni az önkéntes munkára, és a szolgálat végén lehetőséget kell teremteni, hogy tapasztalataikat összegezzék, benyomásaikat megfogalmazzák.

A KÖSZ! Program keretében olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek során minden diák résztvevő időarányosan legalább 20 óra közösségi szolgálatot tud teljesíteni tanórán kívül.

A közösségi szolgálatnál fontos szempont továbbá, hogy helyi igényt elégítsen ki, azaz az iskola max. 30 km-es körzetében vagy a diákok lakóhelyén valósuljon meg, helyi lakosokat, helyi intézményben élőket szolgáljon.

A ma közösségi szolgálatosaiból lesznek a jövő civil önkéntesei, így ez egyben nagyon jó lehetőség a civil szervezetek számára saját tevékenységük népszerűsítésére is.

A KÖSZ! Programban a civil szervezetek olyan költségekre tudnak pályázni, ami a közösségi szolgálat előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatban felmerül, beleértve a mentor, azaz önkéntes koordinátor bérét is.

Pályázni az alábbi területeken megvalósuló programokkal lehet:

  • egészségüg
  • oktatás
  • szociális és jótékonyság
  • kulturális és közösség
  • környezet- és természetvédelm
  • katasztrófavédelm
  • bűn- és balesetmegelőzé
  • óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, idős emberek sport- és szabadidős tevékenysége.

Példa támogatható projektekre (nem kizárólagos jelleggel):

– szociális célú tevékenység: idősek, betegek, rászorulók, gyerekek, családok, fogyatékkal élők stb. segítése, támogatása

– szabadidős, oktatási-nevelési célú, közösségfejlesztő vagy sportprogramok szervezése, rendezése idősek, betegek, rászorulók, gyerekek, családok, fogyatékkal élők vagy egyéb hátrányos helyzetű csoportok pl. kisebbségi csoportok számára

– közterület állagmegóvása, zöldfelületek karbantartása stb.

Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő hozzájárulás.

A projekteket 2016. március 1 – november 30. között lehet megvalósítani.

A pályázatokat az online pályázati felületen keresztül lehet benyújtani október 1-jét követően és előzetes szervezeti regisztráció után.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. november 15.

További információ: http://www.kozossegi.ujeuropaalapitvany.hu/civilek.html

Facebook

Szólj hozzá!

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code

4 × négy =