Az 1936 áprilisában megtartott és népes érdeklődőt vonzó közgyűlésen Országh László bejelentette, hogy az oladi domb északi szélén épített kilátó elkészült, és ünnepélyes keretek közötti felavatása május 10-én lesz.

Az ünnepségre bejelentette érkezését Kozma Miklós belügyminiszter, a szombathelyi kerület képviselője; és Ferenc bajor királyi herceg.

A közgyűlésen állapították meg a kilátótorony látogatási díját.

„Elhatározták, hogy az egyesület „20 filléres blokk – rendszerű belépőjegyeket bocsájt ki, ezenkívül levelezőlapokat nyomtat a kilátótorony látképével, amelyeket szintén 20 filléres árban hoz forgalomba, s amely szintén belépőjegyül szolgálhat. Ennek a levelezőlapnak főként az ünnepélyes alkalmakkor és nagyobb idegenforgalom idején lesz jelentősége. A várost látogató idegenek – ugyanis – a toronyőr pecsétjével ellátott levelezőlapokkal jogot nyernek a toronyba való belépésre, azután pedig postára adhatják”.

Közgyűlési döntés született arról is, hogy a kilátótoronyhoz vezető 150 lépcsőhöz figyelmeztető táblákat helyeznek el, és szavatossági biztosítást kötnek baleset esetére. Tervezték, hogy a torony keleti falába márványtáblát helyeznek el, amelybe a következő szöveget vésetik:

„ A Szombathelyi Szépítő Egyesület 50 éves fennállásának emlékére 1935-ben építette.”

A május 10-re kitűzött avatás az esőzések miatt elmaradt, mert a toronyhoz vezető utak járhatatlanná váltak. Már az első, csonka évben 1600-an látogatták meg a kilátót. Az egyesületnek ez bevételt is jelentett, hiszen a felnőttek jegye 20 fillérbe, a gyerekjegy pedig 10 fillérbe került.

kilato80_01
Fotó: Szombathelyi Szépítő Egyesület

1936. július 25-én került sor a torony használati engedélyének kiadásához szükséges helyszíni szemlére, ahol jelen voltak: Szűcs István járási főszolgabíró; Freufeld Ferenc az államépítészeti hivatal vezetője, királyi tanácsos; Biczy Elemér; Országh László; Klosovszky Ernő mérnök, építési vállalkozó; Hende Lajos községbíró és tűzoltóparancsnok; Erdei András helyettes körjegyző. Az államépítészeti hivatal felfüggesztette az engedély kiadását, mivel az építkezéshez nem készült építési napló és a kivitelezési tervet sem tudta megtekinteni, mert az, az akkor szabadságon lévő Tóth János városi főmérnöknél volt. A főszolgabíró szóbeli engedélyt adott a kilátó megnyitásához. A tűzoltóparancsnok tűzvédelmi szempontból alkalmasnak találta az objektumot és megnyitását engedélyezte. Freufeld Ferenc az építési terv, a szomszédi és községi nyilatkozatok megtekintése után, 1936.október 13-án levélbe értesítette a főszolgabírót, hogy az építményt a közbiztonsági követelményeknek megfelelőnek találta és a használati engedélyt megadta.

Az egyesület fennállásának 50 éves jubileumára emlékező ünnepi közgyűlést a tényleges évforduló után két évvel, 1937. május 23-án tartották. Országh László elnöki megnyitójában felidézte a félszázad főbb állomásait és emelkedett hangú beszédet mondott arról, hogy az 50 éves évforduló alkalmára ezúttal nem parkot, vagy sétautat létesítettek, hanem éppen kilátótornyot építettek.

„.. mert a tornyok szimbólikus épületek, egy örök emberi vonást fejeznek ki: a vágyat a felemelkedés után.”

A kilátó 1985-ben (Fotó: BDK képeslap-; és fotótára)
A kilátó 1985-ben
(Fotó: BDK képeslap-; és fotótára)

Feltette a kérdést:

„Hogy miért éppen oda, Nyugat Királynőjének nyugati végére épült az Ő őrtornya? Hát elsősorban azért, mert itt magasabb és bővebb horizontot nyújtó dombalakulatok vannak. De meg aztán azért is, mert innen látható be egész terjedelmében Szombathely és környéke és innen látni be a legjobban vármegyénk testéről leszakított Burgenland egy részébe, amit nekünk mindig szemmel kell tartanunk, s amiről elfeledkeznünk soha nem szabad.”

Feldolgozás Vigh Kornél, a Szombathelyi Szépítő Egyesület ifjúsági tagozatának tagjának Város – és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) “Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért” című, 2014. évi pályázatra készített anyagából.

Kép: a Berzsenyi Dániel Könyvtár képeslap- és fotótára

Folytatása következik!

Facebook

Szólj hozzá!

Please enter your comment!
Please enter your name here

tizennyolc − egy =