Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő kulturális intézmények, valamint civil szervezetek pénzügyi támogatására.

A pályázat célja: A város kulturális kínálatának bővítése, gazdagítása színvonalas programokkal, valamint a szombathelyi székhellyel rendelkező szervezetek; a szombathelyi szervezettel is rendelkező országos, regionális, megyei szervezetek vagy Szombathelyen tevékenységüket kifejtő nem szombathelyi szervezetek helyi működéséhez és tevékenységéhez önkormányzati költségvetési támogatás biztosítása.

Támogatottak köre:

 • kulturális intézmények;
 • hivatalosan bejegyzett és nyilvántartásba vett civil szervezetek.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó/pályázat:

 • amely a Bizottsághoz benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;
 • amelynek lejárt esedékességű köztartozása van;
 • amely a korábban az Önkormányzattól kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben, vagy egészben eltérően használta fel;
 • amely 2016. évben az Önkormányzattól pénzügyi támogatást kapott, és az összeg felhasználásáról a támogatási megállapodásban meghatározott ideig nem számolt el, vagy azt nem a megjelölt célra használta fel.
 • amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be;
 • amely nem felel meg a pályázati felhívásban megjelölt támogatási célnak.

Keretösszeg: 15.000.000,- forint

Pályázati díj: nincs

A pályázatok benyújtása és elbírálása: 

A pályázat benyújtható 2017. március 13. és 2017. március 31. között.

Határidőn túl érkező pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. Pályázat kizárólag, annak benyújtását követően megvalósuló rendezvényekre, egyéb tevékenységekre nyújtható be. A pályázó szervezetnek legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg regisztrálnia kell az Önkormányzat hivatalos honlapján az alábbi elérhetőségek egyikén: www.e-savaria.hu/otr/regisztráció vagy http://www.szombathely.hu/ugyintezes/onkormanyzati-tamogatasi-rendszer/onkormanyzati-tamogatasi-rendszer.2626/  regisztrációs kérelmét „ITT” érheti el /www.e-savaria.hu/otr/regisztráció.

 A regisztrációhoz kötelező mellékletként az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni (pdf. formátumban):

 • a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),
 • 30 napnál nem régebbi hitelesített banki aláírási címpéldányt,
 • 30 napnál nem régebbi bírósági (törzskönyvi) kivonatot.

Regisztrációval nem rendelkező civil szervezet a regisztráció elfogadása után az Önkormányzattól e-mailben kapott jelszóval lép be az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és tölti ki a pályázati adatlapot.

Regisztrációval már rendelkező szervezet a regisztráció tárgyévben történő egyszeri megújítását követően nyújthat be pályázatot, az Önkormányzati Támogatások Rendszerébe történő bejelentkezést követően a „Regisztráció módosítása/megújítása” menüpont segítségével.

A regisztráció megújításához kötelező mellékletként az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni (pdf. formátumban):

 • a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),
 • 30 napnál nem régebbi hitelesített banki aláírási címpéldányt,
 • 30 napnál nem régebbi bírósági (törzskönyvi) kivonatot.

Regisztrációval már rendelkező civil szervezet a regisztráció megújításának elfogadása után lép be az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és tölti ki a pályázati adatlapot.

A pályázati adatlap az Önkormányzati Támogatások Rendszerébe történő belépést követően az alábbi elérési útvonal érhető el:

 • Támogatások/Pályázatok/Kulturális és Civil Alap pályázat

A pályázatnak tartalmaznia a kell a program címét, megvalósulásának időpontját vagy időtartamát, a program részletes leírását, részletes költségvetését. A pályázati adatlap kötelező mellékletét képezik az Önkormányzati Támogatások Rendszere/Letölthető dokumentumok elérési útvonalon találhatóKözpénzes nyilatkozat pályázathoz.pdf és Kért és kapott tám_nyilatkozat 2017.pdf dokumentumok kitöltve és aláírva elektronikus formában.

A pályázatokról a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. A döntés eredményéről a pályázó elektronikus úton kap értesítést. A döntéssel szemben fellebbezési lehetőség nincs.

A pályázat benyújtására és elbírálására Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati forrásátadásról szóló 47/2013. (XII.4.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadók.

 Az elszámolás rendje: Az elszámolásokat a pályázati felhívás 1. sz. mellékletét képező elszámolási segédletet figyelembe véve a pályázati felhívás 2. sz. mellékletét képező elszámoló lapon papír alapon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Irodájához. Az elszámolás határideje működési támogatás esetén a tárgyévet követő év január 31. napja, illetve rendezvény vagy egyéb támogatás esetén a megvalósítást követő 60 napon belül. Reprezentációs költség a támogatási összeg maximum 10 % -át teheti ki.

A támogatás formája és mértéke: Vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozású támogatás.

Szombathely, 2017. február 28.

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária
a Bizottság elnöke

Facebook
FORRÁSszombathely.hu

Szólj hozzá!

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code

19 − 9 =