Július 1-vel módosul a Köt.

0

Idén nyáron módosul a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. számú törvény.
A parlament honlapján már olvasható az elfogadott módosító anyag. Minden érintett fogadószervezetnek érdemes tisztában lenni, az idén július 1-vel hatályba lépő változásokkal.

Ezek után minden fogadó szervezet köteles lesz közvetlenül a miniszterhez bejelenteni önkéntesei névsorát. A bejelentést a minisztérium honlapján, a Civil Információs Portálon keresztül, vagy pedig a kormányzati portálon közzétett elektronikus űrlapon kell megtenni. A bejelentéshez csatolni kell helyi önkormányzatok társulása esetén a társulási megállapodás másolatát. Civil szervezet és közhasznú szervezet esetén a hatályos létesítő okirat másolatát, és a fogadó szervezet adatairól a nyilvántartást vezető bíróság által kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatot (ez cégkivonat nem lehet!). Egyházak nyilvántartásába fel nem vett belső egyházi jogi személy esetén az egyház egésze, legfőbb szerve, illetve az egyházak nyilvántartásába felvett felettes szerve képviselőjének nyilatkozatát a fogadó szervezet nevéről, székhelyéről, és képviselőjének személyéről, továbbá arról, hogy a fogadó szervezet belső egyházi jogi személy.

Csatolni kell a bejelentéshez egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő bejelentkezésről, illetve változás bejelentésről kiadott, az egyéni vállalkozó hatályos adatait tartalmazó igazolás másolatát, vagy 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt. Fogadó intézmény, illetve annak fenntartója esetén annak igazolását, hogy a fogadó intézmény jogszerűen működik. Amennyiben a fent felsorolt mellékletek nem kerülnek csatolásra, azokat a bíróság beszerzi a vonatkozó nyilvántartásokból.

A fogadó szervezetek nyilvántartása ez után hatósági nyilvántartásnak fog minősülni, amely közhitelesen tanúsítja a bejelentési kötelezettség teljesítését, és a bejelentés tartalmát is.

A módosítással eltörölték továbbá a „munka” kifejezést, a jövőben ez már „tevékenység”. Eltörölték a „közoktatást”, a jövőben ez már „köznevelés” lesz. A „közoktatási intézmény” –ből „nevelési-oktatási intézmény” válik.

A Köt 11.§. (5.) bekezdése hatályát veszti a módosítás hatályba lépésével.

A módosítás elhatárolja az iskolai közösségi szolgálat fogalmát a közérdekű önkéntes tevékenységtől.

(forrás: fovarosi-hirhatar.hu)

További részletes információk itt olvashatóak: http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=10591

A tv. július 1-jétől hatályos változatának teljes szövege a jogtar.hu -n (is) megtalálható.

forrás: oka.hu

[icon name=”icon-info-sign”] nonprofit.hu | fovarosi-hirhatar.hu | oka.hu

Facebook

Szólj hozzá!

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 3 =