Gyerekekkel egy zöldebb jövőért

0

„Van remény a jövőben: a fiatalok, akik megértik a problémákat, és van kellő erejük a világ megváltoztatásához.”

Jane Goodall idézetének valóságtartalmát a Vasi-Hegyhát oktatási intézménye, a Vasvári Általános Iskola igazolja, amely 2006 óta viseli az Ökoiskola, 2012 óta az Örökös Ökoiskola címet.

A létesítményben Németh Éva Igazgatóhelyettes Asszony adott útmutatást és közben szívesen mesélt az iskola történetéről, eddig elért eredményekről, valamint a jövőben megvalósítani kívánt tervekről.

A fenntarthatóságra nevelés beépül intézményünk oktató-nevelő munkájába, amelynek bizonyítékai programjaink, tevékenységeink. Az iskolakert létrehozása régi tervünk, amely megvalósításához a pályázat lehetőséget ad. Ezzel bővíteni szeretnénk az ökotudatosságra nevelés színtereit, bevonva diákokat, pedagógusokat, szülőket – családokat.

Szemléletformálás és példaértékű együttműködések

Az iskolakert célja a fenntarthatóságra nevelés az iskolai tevékenységek során, az öko-szemlélet kialakítása a hétköznapokban; a jeles napokon, az évente rendszeresen megtartott témanapokon a gyerekek tevékenységeken keresztül történő szemléletformálása, hagyományos “zöld napok”, a kerthez kapcsolódó heti tevékenységeken való aktív részvétel. 

Továbbá, jelentős figyelmet kell fordítani a komposztálás folyamatára, a komposztálható anyagok megismerésére, a komposzt felhasználására és a növények minden részének hasznosíthatóságára.

Az újrahasznosított anyagok alkalmazása, a palántanevelés, a madáretető készítés, a darázs garázs elkészítése is nagymértékben hozzájárul a gyerekek természethez közeli neveléséhez. 

Az intézmény törekszik arra, hogy hosszútávon fenntartsa a kapcsolatot a helyi kistermelőkkel, gazdálkodókkal, akik tanácsokat adnak, alkalmanként közreműködnek a témahetek, projektek lebonyolításában.

2013-ban Sebastian Kneipp létesítményeihez kapcsolódóan ökoparkot hoztunk létre száraztaposóval, gyógynövényes ágyásokkal, padokkal, amelyet az osztályok gondoznak.

Felelősségmegosztás az iskolában

Az osztályok, szakköri csoportok az iskolaudvar egyes területeinek tisztaságáért, a Kneipp-park egy-egy ágyásáért, az iskolakertben pedig egy-egy kis parcelláért felelősek.

A tanulók legfőbb feladatai közé sorolhatjuk a friss levegőn való munkavégzést, a mozgás fontosságának felismerését; az általuk ültetett, palántált növények rendszeres gondozását, a termés megkóstolását, elfogyasztását, ízek felfedezését; a fogyasztható és nem fogyasztható növényi részek megismerését; a vegyszermentes növényápolást, gondozást, illetve a kerti szerszámok, eszközök balesetmentes és rendeltetésszerű használatát.

Az ültetett növényeket több oldalról is vizsgálják a diákok, mint például a fejlődése, felhasználási lehetősége szempontjából. Megkülönböztetik a gyógynövényeket, a haszonnövényeket, a befőzésre és tartósításra alkalmas ültetvényeket is. A sajátos nevelési igényűek, tanulásban akadályozottak is részt vesznek a munkafolyamatokban, megfigyelésekben. 

Az iskolakert lehetőséget ad a gyerekeknek az elmélyült megfigyelésre. Naponta vissza lehet térni, az előző napon látottakat újra megfigyelni, más érdekességeket felfedezni. A tanulók tapasztalati úton szerzett ismeretei maradandóbbak.

A Vasvárra járó gyerekek szeretnek a természetben lenni, ismerik és betartják a szabályokat. Szeretettel, odaadással gondozzák az osztály benti és kinti növényeit. Szívesen végeznek kerti munkát, büszkék arra, amit meg tudnak valósítani. Pályaválasztás során majd vissza tudnak gondolni arra, hogy mi az, amit szeretnek, mire képesek, mit tudnak véghez vinni.

Az iskolakert létrehozásával a tanulók környezetükhöz, az egészséges életmódhoz való viszonyát igyekszünk fejleszteni. Arra törekszünk, hogy a hagyományos módszerek háttérbe szorításával a környezeti nevelés szempontjából sokkal hatékonyabb, élményalapú, tevékenykedtető, szenzitív, interaktív módszerekkel dolgozzunk. Olyan tanulásszervezési eljárásokat részesítünk előnyben, amelyek a tanulók társas együttműködésén alapulnak (különféle típusú csoportmunkák, projektek, témahetek, témanapok).

A számos, természettel összehangolt program közül egyik részletesen említésre került, amely a „Gondos Gaztevők Napja” nevet tudhatja magáénak. Terveik alapján idén ősszel, azaz 2021. október 4-én (az Állatok Világnapjához közeli napok egyikén) szeretnék megvalósítani. A leendő témanap legfontosabb üzenete a nebulók számára így összegezhető:

A témanap címe átvitt értelmet, kis tréfát is hordoz, amelyet a gyerekekkel megbeszélünk. A körülöttünk levő élőlények iránti törődés fontossága, legyen az növény vagy állat. A kert növényeit is felkészítjük a télre, mint ahogy mi, emberek is készülünk rá. Az itthon telelő állatokról is gondoskodunk a madáretetők kihelyezésével. A hétköznapokban tett apró dolgainknak, tetteinknek nagy hatása van a szűkebb és tágabb környezetünkre. Együtt többet tudunk tenni, hogy az iskolakert mindinkább alakuljon, formálódjon, mindinkább a miénk legyen. Az iskolakertnek nemcsak az ültetett növények a részei, hanem azok az állatok is, amelyek hozzá kapcsolódnak. Így róluk is gondoskodni kell. A kertünk, ez a kis földdarab, része egy nagy egésznek, amiért mi is tehetünk.

Az intézmény alapelvei minden bizonnyal komplexek:

  • Az élet tisztelete, védelme, 
  • A természeti környezet megóvása,
  • Az állatok és a növények védelme, szeretete,
  • Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt.
  • Az ember testi-lelki egészsége (megőrzése, védelme), 
  • Az egészséges és kulturált életmód iránti igény,
  • Az önellátás képességeinek kialakítása,
  • A természettudományos gondolkodás empirikus tapasztalatokon alapuló fejlesztése,
  • A velünk élő környezet értékeinek védelme.

A Vasvári Általános Iskola nem egy átlagos nevelési-oktatási intézmény, hiszen pedagógusai nem csak a tankönyv alapú tanulást tartják fontosnak, sokkal inkább teremtenek olyan családias légkört, amelyben a diákok a gyakorlatban szerzett tapasztalataik által juthatnak el a tudás lépcsőjének minél magasabb fokára. 

Ha azt szeretnéd, hogy gyermeked a megfelelő kezekben fejlődjön és ne legyenek unalmasak a hétköznapjai, akkor iratkozzatok be a „legzöldebb” suliba, ahol garantáltan minden pillanat élmény lesz akár tanulóként, akár szülőként!

A jövő legfőképp a gyermeked kezében van!

Az iskola Facebook-oldala: Kardos László Általános Iskola – Facebook
Weboldal: Kardos László Általános Iskola

Végh Liza

Facebook

Szólj hozzá!

Please enter your comment!
Please enter your name here

tizennégy − három =