Olvassa vissza percről-percre tudósításunkat a Város – és Faluvédők Szövetségének 36. Országos Találkozójának és Szakmai Konferenciájának pénteki, szakmai programjáról Gyöngyösről. 

9:10 Báryné dr. Gál Edit, a Gyöngyösi Városszépítő és Védő Egyesület elnöke köszönti a mai programon megjelent kb. 150 embert. A résztvevők az ország különböző területeiről érkeztek, hiszen vannak itt a tapolcai, debreceni, vésztői, várpalotai városszépítő szervezetek képviseletében is. Szombathelyt egy 5 fős delegáció képviseli.

Este kiemelt szerepet kap a vasi megyeszékhely, hiszen információink szerint Koczka Tibor alpolgármester veszi át majd a vándorbotot, ami a konferencia jövő évi megrendezését szimbolizálja – Szombathely rendezi a 2018. évi országos találkozót.

9:20 Németi László “Gyöngyös újjáépítése” című előadásával elindul a pénteki szakmai program. Gyöngyös története során több tucatszor leégett, az egyik legsúlyosabb tűzeset 1917-ben történt. A prezentációban az újjáépítést és a város új elrendezését mutatta be az előadó.

Németi László

9:41 Eperjesi László a gyöngyösi Szent Bertalan templom elpusztult toronysisakjának rekonstrukcióját prezentálja.

Eperjesi László

10:03 Gombos Márk, az építésügyi hatóság képviseletében a településkép védelméről beszél, valamint bemutatja a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) célját, összetételét.

Gombos Márk

10:20 Szünet

10:48 Dr. Nyizsalovszky Rita a Mátra turisztikai desztináció jelenéről és jövőjéről tart előadást. Az előadó – aki többek között a helyi városszépítő egyesület tagja és önkormányzati képviselő is -, a helyi turisztikai szokásokat statisztikai adatokkal mutatja be. Megemlíti, hogy az elmúlt években jelentős szállásfejlesztések mentek végbe a környéken, amely magas vonzásértékkel jelentkezik ugyan, de rövid időt töltenek itt a turisták. Gyöngyös IFA bevételei folyamatosan nőnek, tavaly 80 millió forint bevétele volt erről a területről a városnak. 

Dr. Nyizsalovszky Rita

A turisztikai kínálatként megemlíti a kedvező természetföldrajzi adottságokat, valamint több turisztikai ágat (természetjárás, sportturizmus, üdülőturizmus, egészségturizmus, kulturális, vallási és sport) is.

A térség erőforrásaira kell alapozni és komplex turisztikai termékeket kell létrehozni – többek között ez is szerepel a gyöngyösi turisztikai koncepciójában, és ezek megvalósításához széleskörű összefogás szükséges, például az önkormányzatok és a TDM között, emellett pénzügyi forrás is kell a koncepció végrehajtásához, ezek egy részére EU-s forrásokat is igénybe szeretnének venni.

A felmérések alapján míg a helyiek automatikusan összekapcsolják a Mátrát és Gyöngyöst, addig ez az ország más területeiről érkezők külön kezelik ezt a két attrakciót.

11:07 Horváth Imre, a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Főosztályának előadója a hungarikumok ügyében szólal fel.

Az előadó a hungarikum szabályozáshoz hasonló külföldi példákat hoz fel, majd a magyar szabályozást mutatja be. A törvény célja a nemzeti értékek azonosítása és számbavétele, valamint ezen értékek bemutatása, védelme, fennmaradásának biztosítása, és a nemzeti tudat és hagyományok erősítése.

Horváth Imre

Egy 21 fős Hungarikum Bizottság – melynek elnöke Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter – dönt a hungarikumokról, amelyeket nyolc ágazatra sorolnak. 

A rendszer felépítéséról (“nemzeti értékpiramis”) is szó esik, bemutatja a települései, megyei, magyar értéktárak, valamint a hungarikumok gyűjteményének célját. Jelenleg 67 érték tartozik a Hungarikumok Gyűjteményéhez – többsége, 27 kulturális örökség.

A hungarikumokban rejlő lehetőségeknél megemlítette a közösségépítő, nemzeti összetartozást erősítő célját.

A hungarikumok szabályozásának sajátosságai közé tartozik az érték orientált megközelítés, azonban újszerű, de nem kíván szakítani a múlttal, és a magyarok, nem magyarok számára egyaránt szól ez a gyűjtemény.

További információ a www.hungarikum.hu weboldalon olvasható.

11:21 Dr. Kelemen Éva, az Nemzeti Művelődési Intézet Heves megyei irodájának vezetője az értékmentő és értékteremtő közösségekről tart előadást, kiemelten foglalkozik azzal, hogy az iroda milyen tevékenységekkel járul hozzá az előző előadásban már említett települési értéktárak létrehozásában.

Dr. Kelemen Éva

11:44 Temetőből emlékpark – ezzel a címmel tart bemutatót a gyöngyösi zsidó temetőről Borbándi Erik, a Gyöngyösi Városszépítő és Védő Egyesület tagja, aki elmondta, hogy a temető iránt egyre nagyobb a érdeklődés.

1803-ban létesült az első zsidó temető Gyöngyösön, ezt később két okból felszámolták: a közeli patak áradása miatt sokszor kimosta a sírokat, emellett az egyre nagyobb számú zsidó közösség “kinőtte” ezt a területet. 1837-ben a Gyöngyöspatára vezető út déli oldalán épült ki az új temető, melyet két részre osztottak: ortodox és status quo (hitközségek szerinti elosztás) – ez is különlegessé teszi a sírkertet.

Borbándi Erik

A temető teljes feltárása folyamatban van, a jelenlegi adatok szerint kb. 2000 sír található, ebből 1 % a régi temetőből kerültek áthelyezésre – ez körülbelül 20 darabot tesz ki. A legrégebbi sírkő 1824-ből származik, vannak azonban olyan nehezen azonosítható síremlékek, amelyek akár régebbiek is lehetnek (18. század végi, 19. század eleji emlékek).

A legutóbbi temetés 2009-ben történt, a temető fenntartója és tulajdonosa a hitközség.

A temető 2013-ban siralmasabb állapotot mutatott, ugyanis többméteres gaz és ecetfák nőtték be a sírokat. 2015-ben a kertet megrongálták, több tucatnyi síremléket törtek össze a vandálok, és kriptákat is feltörtek.

A rongálást követően több kérdés is felmerült a temető jövőjével kapcsolatban: kiemelt cél volt a síremlékek védelme, látogathatóvá tétele, azaz az ősök tiszteletét tartották fontosnak. Érdekesség, hogy kutatások során például négy negyvennyolcas szabadságharcos tábornok sírját is megtalálták.

A temető felújításánál fontos teendőként jelölték meg az agresszív növényzet kiirtását, a ledőlt sírkövek félállítását, javítását, a sírfeliratokat olvashatóvá tételét, adatbázis kiépítését a síremlékekről, valamint újabb kutatások elindulását, és a temető látogatásának biztosítását.

A temető egy részét már sikeresen rendbe tették, kegyeleti emlékparkot alakítottak ki, a sírkert új kaput kapott, valamint több, pl. első világháborús emlékműt is felavattak, de még van munka a kert több részén.

Az előadó kiemelte, hogy a temető kutatása művészettörténeti, társadalomtörténeti szempontból is fontos, emellett családtörténeti, vallástörténeti és irodalomtörténeti vizsgálatokat is segítenek ezek a kutatások.

A bemutatóban több érdekes sírt is bemutatott Borbándi – pl. Richter Gedeon édesapja, Richter Adolf sírját is, aki gyöngyösi származású volt és itt is temették el -, aki ezzel egyfajta ízelítőt is adott a szombati, helyszíni látogatásból, hiszen a konferencia szombati programjában választható kirándulóhelyszín a temető.

12:21 A szakmai konferencia délelőtti programja véget ért, az ebédszünet után szekcióülésekkel folytatódik a program.

Közvetítésünk véget ért, köszönjük a figyelmet!

Készítette a Hírlevél Plusz a Szombathelyi Szépítő Egyesület, a Gyöngyösi Városszépítő és Védő Egyesület és a Város – és Faluvédők Szövetsége közreműködésével.

Összeállítás:
Bődi Lívia

Simon Ádám

Facebook

Szólj hozzá!

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code

kettő × öt =