Nagy vitát gerjesztett az új közművelődési és feladat-ellátási megállapodásokról szóló napirendi pont a szombathelyi közgyűlés legutóbbi ülésén.

A várost vezető koalíció képviselői a Herényi Kulturális és Sportegyesület támogatási összegének racionalizálásáról, míg az ellenzék az egyesület megsarcolásáról beszélt.

Dr. Takátsné Dr. Tenki Mária (Fidesz-KDNP) megkérdőjelezte az elvonás jogosságát, és annak okát szerette volna megtudni, míg Dr. Melega Miklós (Fidesz-KDNP) arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a szervezet nemcsak lokális, hanem szélesebb körnek szánt programot is szervez, a Herényi Virágutat.

Hozzátette: az elvonás úgy is értelmezhető, hogy a virágút költségvetéséből kívánnak elvonni forrást az új megállapodásban.

Putz Attila (Éljen Szombathely!), a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság elnöke kifejtette: az egyesület 9 millió forintot számol el bérköltségre, miközben a szervezetnek tízmilliós nagyságrendű bevételei vannak a kerékpáros centrumból és egyéb rendezvényekből, turisztikai célú szolgáltatásokból. Mint mondta, az önkormányzat nem kíván béreket finanszírozni e támogatás keretei között. A herényiek munkáját elismerve továbbra is a legmagasabb támogatást adja a város a szervezetnek, de az összeget racionalizálni kell a többi közművelődési feladatot ellátó szervezethez képest. A támogatási összegsorban a herényi egyesületet követő szervezet kevesebb, mint feleannyit kap – húzta alá.

Koczka Tibor (Pro Savaria) elítélte a támogatás csökkentését, és a bérfinanszírozás kérdésével kapcsolatban pedig felhívta a figyelmet, hogy ha ezt a feladatot más intézménnyel, ugyanúgy három fővel látná el a város, akkor azt csak nagyobb anyagi ráfordítással tudná csak megoldani. Módosító javaslatát, amely a közművelődési megállapodások újratárgyalását célozta, nem szavazta meg a közgyűlés.

Horváth Gábor (Fidesz-KDNP), a körzet önkormányzati képviselője az egyesülettel történő egyeztetés formáját, valamint a támogatási összeget, és annak közlési módját kritizálta. Felhívta a figyelmet a Herényi Kulturális és Sportegyesület tevékenységére és programkínálatára, valamint arra, hogy a Herényi Virágút megrendezése csak a tavalyi évben 13,5 millió forintba került, így sok további forrást kell a program megrendezéséhez biztosítania a szervezetnek. A képviselő módosító indítványában 15 millió forintot javasolt a herényi közművelődési megállapodáshoz, ugyanakkor a testület ezt elutasította.

Kelemen Krisztián (Éljen Szombathely!) a Joskar-Ola Alapítvány tevékenységét, programszervezői munkáját mutatta be felszólalásában, egyben megköszönte az önkormányzat támogatását. 

Tóth Kálmán (Éljen Szombathely!) frakcióvezető a déli városrész civil szervezeteinek közösségi munkáját méltatta, egyben visszautasította azt a felvetést, hogy a városvezetés és a baloldali képviselők a Herényi Virágút vagy a herényi egyesület ellen lennének. Emlékeztetett, hogy ő is támogatta az első virágút megrendezését, és felhívta a figyelmet arra, amit a vita közben Dr. Nemény András polgármester is bejelentett: ha a 13 milliós összegen felül szükség van további forrásra az egyesületnek a Herényi Virágút megrendezésére, azt biztosítani fogja a város. A támogatási összeg épp annak bizonyítéka, hogy a város elismeri a szervezet munkáját – mondta el felszólalásában.

Horváth Soma (Éljen Szombathely!) kultúráért és civil ügyekért felelős alpolgármester kiemelte, hogy míg több városban megvonták a civil és kulturális támogatásokat, Szombathely addig folyamatosan biztosítja, illetve növeli azokat. Elismeri a herényiek munkáját, ezért is ez a szervezet kapja a legmagasabb támogatást a jövőben is, ugyanakkor az összeg racionalizálásra szorul, és igazságosabbá kell tenni ezáltal a támogatási rendszert – mondta felszólalásában.

Dr. Nemény András polgármester szintén méltatta a Herényi Kulturális és Sportegyesület munkáját, ugyanakkor napirendet összegző felszólalásában szintén a racionalizálást és a támogatások igazságosabbá tételét emelte ki mint fő szempontot, hiszen az egyesület rendelkezik bevétellel, amit figyelembe kell venni. Kiemelte ugyanakkor – amelyre már utalt Horváth Soma alpolgármester is felszólalásában -, hogy a megállapodásban szereplő összeg nem jelenti azt, hogy a város az éves költségvetésben később nem biztosít további plusz forrást egy-egy rendezvény, így például a Herényi Virágút megrendezésére az egyesület számára.

A közgyűlés 12 igen és 9 nem szavazattal elfogadta az új közművelődési és feladat-ellátási megállapodások megkötésével kapcsolatos napirendet.

Korábbi cikkünkben összefoglaltuk az új megállapodások tartalmát.


A képek a szeptember 24-i közgyűlésen, valamint a másnap tartott sajtótájékoztatón készültek.
A képek forrása: szombathely.hu

Facebook

Szólj hozzá!

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code

tizennyolc + tizennégy =