Civil tudor (1.) – A Nemzeti Együttműködési Alap pályázatai (összefoglaló)

0

A Vas Megyei Civil Információs Centrum együttműködésével útjára indul Civil tudor rovatunk, melyben a civil szervezetek számára nyújtunk friss, hasznos és fontos információkat a civil szférát érintő változásokról, lehetőségekről. Az első részben a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatairól olvashatnak részletesen.

A civil szervezetek kiszámítható működését segíti az Országgyűlés elé került az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat, és a 2014. évi NEA pályázatok korai megjelenése.

A 2014. évi NEA pályázati kiírások korai megjelentetésének alapvető célja, hogy a civil szervezetek működése kiszámíthatóvá váljon, a társadalom által elismert és fontosnak tartott munkájukat biztonságban és kiszámítható módon végezhessék. Szakmai programjaik forrás hiányában ne kerüljenek veszélybe, illetve azok megvalósítására már 2014 elejétől is sor kerülhessen. Újdonság, hogy a működési és a szakmai pályázatok benyújtására egy időben van lehetőség.

A támogatások visszatérítendő és vissza nem térítendő formában igényelhetik. Működési célú pályázatokon elnyerhető összeg felső határa 3 millió forint, a szakmai célú pályázatok esetén pedig 2 millió forint. A 2014 áprilisától kezdődő támogatási időszakra a civil szervezetek pályázataikat a pályázati kiírásban meghatározott határidőig nyújthatják be (működési pályázat esetén: 2013.11.21-2013.11.27. illetőleg szakmai pályázat esetén 2013.11.29-12.02. kollégiumonként eltérő időben). A pályázati keretösszeg várhatóan működési célú támogatások finanszírozására kollégiumonként 317,7 millió forint, szakmai programok megvalósítására pedig kollégiumonként 190,6 millió forint.

A pályázati folyamat során a civil szervezeteket az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő mellett a minden megyében elérhető Civil Információs Centrumok is segítik, részletes információk a http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok weboldalról érhetők el.

A pályázók támogatási kérelmüket hasonlóan az előző évekhez az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (EPER) keresztül (www.eper.hu) nyújthatják be.

(Forrás: Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság)


1. Egységes pályázati feltételek

Pályázat benyújtására jogosultak:      

 • szövetségek,
 • alapítvány, egyesület

Pályázat benyújtására nem jogosultak:          

 • szakszervezetek,
 • pártok,
 • párt által alapított alapítványok,
 • párt részvételével létrehozott egyesületek,        
 • munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
 • biztosító egyesületek,
 • közalapítványok, valamint azon szervezetek:amelyeknek lejárt köztartozása van;
 • amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) sz. NGM rendeletben meghatározott követelményeknek;
 • amelyek az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben foglalt kötelezettséget megszegve még nem számoltak el;
 • amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban;
 • amelyeket a támogatási igény benyújtásának évében (2013-ban) vett nyilvántartásba a bíróság;
 • amelyek a megelőző lezárt üzleti évben
 • (2012. évben) a Tao. tv.2 alapján 3.000.000 Ft feletti látvány-csapatsport támogatásban részesültek.

A pályázatokat kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (továbbiakban: EPER) lehet benyújtani.

A pályázatok benyújtása során, az első pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, melynek összege 2.000 Ft. A díjat átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
10032000-01451461-00000000
IBAN HU17100320000145146100000000

 A pályázati kiírások és útmutatók, ügyfélszolgálati elérhetőségek letölthetőek az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapjáról a www.emet.gov.hu-ról, valamint a www.civil.info.hu-ról.

2. A működési célú pályázatokról 

A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.

Támogatási időszak (kollégiumonként változó)
KK kollégium: 2014.03.21. – 2015.03.20.
MA kollégium: 2014.03.11. – 2015.03.10.
NA kollégium: 2014.02.21. – 2015.02.20.
TF kollégium: 2014.03.31. – 2015.03.30.
ÚNF kollégium: 2014.03.01. – 2015.02.28.

FIGYELEM! Azon közhasznú szervezetek részére, melyek éves bevétele a 2012. évről szóló számviteli beszámolóval igazolható módon eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot, csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható. 

A pályázat EPER-ben való véglegesítésének határideje:
KK kollégium: 2013.november 22. 23:59
MA kollégium: 2013.november 27. 23:59
NA kollégium: 2013.november 27. 23:59
TF kollégium: 2013.november 25. 23:59
ÚNF kollégium: 2013. november 25. 23:59

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 250.000 forint, felső határa 3.000.000 forint.
A támogatás pályázati benyújtásához legalább 10% önrész szükséges.

3. A szakmai célú pályázatokról

3.1. Közösségi környezet kollégium

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai rendezvények támogatása;
II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok;
III. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok;
IV. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
V. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
VI. civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása;
VII. adományosztó szervezeteknek szóló juttatás a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa, illetve a kollégiumok egységes elvek mentén meghatározott, forrásautomatizmus biztosításáról szóló döntései alapján;
VIII. civil érdek-képviseleti tevékenység;

Támogatási időszak   
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási időszaka: 2014.04.01. – 2015.03.31

A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat EPER rendszerben való véglegesítésének határideje: 2013.11.29. 23:59

3.2. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium     

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása;
II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok;

III. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
IV. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
V. civil érdek-képviseleti tevékenység;

Támogatási időszak
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási időszaka: 2014.04.01. – 2015.03.31

A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat EPER rendszerben való véglegesítésének határideje: 2013.12.02. 23:59

3.3. Nemzeti összetartozás kollégium 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (a civil tv. 56. § (4) bekezdése szerinti együttesen beadott pályázatra kizárólag ennél a pontnál van lehetőség);
II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
III. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;

Támogatási időszak
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási időszaka: 2014.04.01. – 2015.03.31

A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat EPER rendszerben való véglegesítésének határideje: 2013.11.29. 23:59

3.4. Társadalmi felelősségvállalás kollégium

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenység támogatható:
Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.

Támogatási időszak
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási időszaka: 2014.04.01. – 2015.03.31

A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat EPER rendszerben való véglegesítésének határideje: 2013.12.02. 23:59

3.5. Új nemzedékek jövőjéért kollégium

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása;
II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok;
III. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok;
IV. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;

Támogatási időszak
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási időszaka: 2014.04.01. – 2015.03.31

A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat EPER rendszerben való véglegesítésének határideje: 2013.12.02. 23:59

4. A NEA pályázatokra az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat:

NEA-KK-14-M Közösségi környezet kollégium

Kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek.

NEA-MA-14-M Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

Élet-, és vagyonbiztonság, közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek.

NEA-NO-14-M Nemzeti összetartozás kollégium

A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, vallási tevékenység területén működő civil szervezetek.

NEA-TF-14-M Társadalmi felelősségvállalás kollégium

Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése területén működő civil szervezetek.

NEA-UN-14-M Új nemzedékek jövőjéért kollégium

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek.


Pályázati időszakban a Vas Megyei Civil Információs Centrum folyamatosan lehetőséget biztosít a pályázatok elkészítésével kapcsolatos személyes tanácsadásra, tájékoztatásra. Kérdéseiket e-mailben is várjuk.

Email: vasicic@gmail.com
Telefon: 06305858322
Weboldal:  www.vasicivil.hu
Facebook oldal: www.facebook.com/vasicic
Cím: Herényiek Háza( Szombathely, Béke tér 7.)


♦ Hírlevél Plusz & Vas Megyei Civil Információs Centrum együttműködés

Facebook

Szólj hozzá!

Please enter your comment!
Please enter your name here

egy × négy =