Amit tudni kell az iskolai közösségi szolgálatról

0

[label type=”label” style=”important” title=”FONTOS INFORMÁCIÓK”] Rövid összefoglaló az iskolai közösségi szolgálatról. A tájékoztatóból többek között kiderül, hogyan és milyen feltételek mellett lehet igazolni az érettségihez szükséges, 50 óra közösségi szolgálat teljesítését.

A leglényegesebb tudnivalók a közösségi szolgálatról a következők:

Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga esetében közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát.

Az iskola a 9-11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.

A koordináló pedagógus az 50 órán belül -szükség esetén a mentorral közösen- legfeljebb öt órás felkészítő és legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.
A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető. A tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. A kijelölt pedagógusnak az osztálynaplóban és a törzslapon dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését. Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni.

Adott esetben az is elfogadható, ha egy intézményen belül szerveznek olyan tevékenységet, amely alkalmas közösségi szolgálat teljesítésére, mint például alacsonyabb évfolyamon tanuló diák korrepetálása, vagy más hasonló tevékenység, ahol a segítő és a segített közvetlen kapcsolata létrejön.

Fontos megemlíteni, hogy a közösségi szolgálat teljesítésébe a helyszínre oda- és visszajutás nem számít bele a teljesítésbe.
A pedagógusnak havonta be kell jegyeznie a naplóba, melyik tanuló hány órát teljesített.

Fogadó külső szervezet nem lehet érdekvédelmi, képviseleti, vagy politikai szervezet, amelyek különben fogadhatnak önkénteseket. Üzleti jellegű tevékenység, haszonszerzés nem lehet része a közösségi szolgálati tevékenységnek. Nem számítható be pusztán az adománygyűjtés, különösen akkor nem, ha pénzbeli. Tehát a fogadó szervezet lehet akár magánszemély is.

További kérdésekkel kérjük bátran forduljon a Vas Megyei Önkéntes Centrum, illetve a Vas Megyei Civil Információs Centrum munkatársaihoz!

[icon name=”icon-info-sign”] Részletes tájékoztató:
http://kozossegi.ofi.hu

[icon name=”icon-info-sign”] Információk:
http://www.vasicivil.hu
http://www.vasionkentes.hu

[icon name=”icon-user”] Vas Megyei Civil Információs Centrum/Vas Megyei önkéntes Centrum

Facebook