Sajtóközlemény a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében tett önkormányzati intézkedésekről Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestereként a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében az alábbi intézkedéseket rendelte el Nemény András.

1. a Polgármesteri Hivatalban 2020. március 9. napján a jegyzővel közösen elrendeltem, hogy a dolgozók lehetőleg tartózkodjanak a külföldre történő utazástól, amennyiben pedig erre mégis sor kerül, úgy a hazaérkezéstől számított 14 napig szabadságon kell lenni az érintett dolgozónak;

2. az 1. pont szerinti intézkedés megtételét kértem valamennyi önkormányzati tulajdonú/fenntartású gazdasági társaság/költségvetési intézmény vezetőjétől;

3. a Polgármesteri Hivatalban, különösen annak ügyfélterében a megfelelő kézfertőtlenítés lehetőségét biztosítottuk, a takarítás és fertőtlenítés gyakoriságát növeltük, egyúttal kértem a cég- és intézményvezetőket, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a társaság/intézmény dolgozói, valamint az ügyfelek/ellátottak részére a megfelelő kézfertőtlenítési, higiéniai feltételek folyamatosan biztosítottak legyenek. Amennyiben a beszerzéshez a társaság/intézmény költségvetésében nem áll rendelkezésre a szükséges költségvetési fedezet, úgy azt az Önkormányzat haladéktalanul biztosítja;

4. a város által fenntartott bölcsődék, óvodák, szociális és egészségügyi intézmények számára az Önkormányzat költségvetésében a koronavírus megelőzésére biztosított 50 millió forint összegű előirányzat terhére átcsoportosítottam a fertőtlenítőszerek beszerzéséhez szükséges költségvetési forrást;

5. a 2020. március 15-i városi ünnepség lemondásáról, valamint a 2020. márciusára tervezett szociális hét novemberre történő elhalasztásáról döntöttem;

6. kértem a cég- és intézményvezetőket, hogy 2020. márciusában a szokásos vagy halasztást nem tűrő nyilvános rendezvények kivételével a programok elhalasztása érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg;

7. kértem a cég- és intézményvezetőket, hogy amennyiben a társaság/intézmény működése során a koronavírussal kapcsolatban bármilyen rendkívüli esemény történik, vagy önkormányzati döntést, segítséget igénylő kérdés merül fel, úgy arról haladéktalanul tájékoztatást kell adni vagy egyeztetést kell kezdeményezni;

8. kértem a Járási Tisztifőorvost, hogy a koronavírus kapcsán az egészségügyi alapellátást érintő valamennyi ajánlást, eljárásrendet, kötelező érvényű rendelkezést küldjön meg az Önkormányzat részére, annak érdekében, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közre tudjon működni azok hatékony végrehajtásában.

Nemény András
polgármester

Facebook

Szólj hozzá!

Please enter your comment!
Please enter your name here

kettő × négy =