Kulturánk haladásának új jele az az ünnep, a melylyel október 11-ikén megnyitották a muzeumok és könyvtárak országos szövetségének közgyűlésével kapcsolatban a szombathelyi muzeumot, melyet a vasvármegyei kultúregyesület alapított – írja terjedelmes cikkében a Vasárnapi Ujság 1908-ban.

A Dunántúl egyik legvirágzóbb városa ezzel jelentékeny pontjává lett annak a fontos kulturális törekvésnek, a mely az egész országot a tudomány kívánalmainak színvonalán álló muzeumokkal igyekszik behálózni.

Az új szombathelyi múzeum a Deák-liget nevű városi közkertben áll s öt osztálya van. 10,000-nél több kötetből álló könyvtárát az é czélra berendezett olvasó-teremben hetenkint háromszor használhatja a nagyközönség.

Régiségtárának, mely vagy 20,000 darabot számlál, különösen a Szombathely táján állott római kolónia, Claudia Savaria emlékei és a szentvidi őskori telepről előkerült bronz-régiségek a fő-kincsei, melyeket báró Miske Kálmán osztályőr rendezett el három teremben.

A természetrajzi osztály törzse berendezőjének, Chernel Istvánnak 300 darabra rúgó madárgyűjteménye csupa vasmegyei madarakból, továbbá a Vasmegye flóráját felölelő s 2381 darabot számláló növény-gyűjtemény. A képtár a szépművészeti muzeum és a muzeumok és könyvtárak felügyelősége által letétbe helyezett, valamint az alapító egyesület által vásárlás s ajándék útján szerzett 105 képből áll s Végh Gyula rendezte be. Igen becses a néprajzi gyűjtemény: ennek első nagy termében a mezőgazdaság, állattenyésztés, a kert- és hegygazdaság, pásztorélet, vadászat és halászat eszközei vannak kiállítva, a második teremben a vasmegyei háztípusok és konyhaeszközök, a harmadikban népipari. népművészeti és népéleti tárgyak. Ez az osztály a muzeum igazgatójának, Kárpáti Kelemennek vezetése alatt áll.

A muzeum létesítésében a főérdem a vasvármegyei kultur-egyesületé, melynek elnöke gróf Batthyány Lajos, alelnökei  Herbat Géza alispán és Brenner Tóbiás szombathelyi polgármester.

A nagyfontosságú közművelődési intézet költségeihez nagyobb pénzösszegekkel járultak az állam, Vasvármegye, Szombathely város s egyes adakozók is, köztük egy előkelő szombathelyi polgárcsalád, a Walder-család egymaga 24- ezer koronával szerepel az adakozók közt.

Vasárnapi Ujság, 1908., 55. évf. 43. szám

Facebook

Szólj hozzá!

Please enter your comment!
Please enter your name here

nyolc + hat =