A „Kiemelkedő Kulturális Munkáért-díj adományozható annak a személynek, aki a kulturális életben több éven át tartó kiemelkedő munkát végzett. A díj kettő fokozatban adományozható. Az I. fokozatot évente egy, a II. fokozatot évente legfeljebb kettő személy kaphatja.

A „Kiemelkedő Kulturális Munkáért-díj I. fokozatát 2020-ban BALLÓ LÁSZLÓ kapja.

Több évtizede alkot városunkban, ám szépírói tehetségét a fővárosban is jegyzik. (Első kötete a Magvető Kiadónál látott napvilágot.) Alkotó évtizedeiben jelentős helyet foglalnak el a helyi művelődéstörténet területén végzett kutatásai is. 2016-ban jelent meg a Hefele Menyhért bútor- és enteriőrtervező munkásságát bemutató albuma, majd egy évvel később a fertődi Esterházy-kastély építéstörténetének feltárása mellett a Szombathelyi Egyházmegye területén Hefele által épített vidéki kastélyok, templomokat megismertető kötete.

Feldolgozta többek között a szombathelyi, Vas megyei antik órák, régi órások történetét, jelenleg a Szombathely régi házait bemutató albumán dolgozik, bemutatva a város építészeti struktúrájának fejlődését, a városi lakóházak ismertetésén keresztül a polgárosodás folyamatát.

2018-ban jelent meg a Keringő álom – Szombathelyi történet c. verseskötete. A versek között elhelyezett önéletrajzi jegyzetekben hangsúlyosan jelenik meg a személyes történettől elválaszthatatlan kor, a 20. század második fele.

Balló László kifejezetten szülővárosa és Vas megye kultúrtörténetének jobb megismeréséért és ismertté tételéért dolgozik. 50 éves írói jubileuma, a Szombathely városról írott kultúra- és művelődéstörténeti vonatkozású munkái, a helyi kulturális életben betöltött szerepe, költői életműve egyaránt predesztinálja az elismerésre.

Díjak, kitüntetések:
1987 – Vas megyei irodalmi nívódíj

A „Kiemelkedő Kulturális Munkáért-díj II. fokozatát idén két személynek veheti át.

A „Kiemelkedő Kulturális Munkáért–díj II. fokozatának egyik kitüntetését idén KISS GYÖNGYI kapja.

2000. március 1.napjától kontírozó könyvelőként dolgozott a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum jogelőd szervezeténél, a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságánál. Nyugdíjba vonulása után az intézmény tovább foglalkoztatja gazdasági ügyintézőként. Munkájában mindig megbízható hatékony, segítőkész, erőn felüli szorgalommal segíti a gazdasági feladatok ellátását. Önálló, pontos munkavégzése elengedhetetlen a feladatok ellátásában. 2019-től vezeti az intézmény irattárának selejtezési feladatait. Csendes, visszafogott személyisége nem sejteti, milyen nélkülözhetetlen tudással és tapasztalattal rendelkezik, amellyel a múzeum munkáját segíti.

A „Kiemelkedő Kulturális Munkáért–díj II. fokozatának másik kitüntetését idén SZARVAS MAGDOLNA veheti át.

1976 óta a szimfonikus zenekar tagja: először ütőhangszeres művész, majd a szervezeti átalakulás után timpanista és ütőszólam-vezető.
Szakmai munkáját az együttesben eltöltött több mint 43 év alatt mindig a legnagyobb művészi igényességgel és példamutató hozzáállással látta el. A közönség is különösen kedvelte határozott, egyedi karakterét, értékelte művészi kisugárzását. Az Év Zenekari Művésze díj elnyerése a kollégák megbecsülését is tükrözi. A zenekarban működő Művészeti Bizottság tagjaként komoly szerepet vállalt a hangverseny-évadok tervezésében.
Mindemellett aktív pedagógusként a Bartók Béla Zeneiskolában, később a Művészeti Szakgimnázium jogelődjében, a Zeneművészeti Szakközépiskolában tanított és ismertette, szerettette meg az ütőhangszerek világát. Fiatalabb munkatársai közül többen voltak középiskolai növendékei.
Mindig arra törekedett, hogy az általa képviselt előadó-művészeti értékek folyamatosan jelen legyenek a zenekar életében.
2019. december 31-i nyugállományba vonulásával egy meghatározó tag távozik a Savaria Szimfonikus Zenekarból.

Díjak, kitüntetések:
– Bartók-Pásztory díj
1999 – Az Év Zenekari Művésze

A Kultúra Támogatásáért díjat 2020-ban MESITS KATALIN kapja.

A “Kultúra Támogatásáért-díj” adományozható annak a személynek, aki a város kulturális életének fejlődése, egyes kulturális rendezvények, események megrendezése, a kultúra területén tevékenykedő személyek, művészek munkájának segítése lehetővé tétele érdekében kiemelkedő tevékenységével, áldozatvállalásával közmegbecsülésre tett szert.
A díjat évente egy személy kaphatja. A díjjal az Önkormányzat oklevelet és emlékplakettet ajándékoz.

Mesits Katalin szinte észrevétlenül alakított ki évek alatt az általa vezetett Szimfónia kávézóban egy olyan, meghatározó szubkulturális közeget, amely mintegy két évtizede nagy népszerűségnek örvend különösen a fiatalabb és közép korosztály körében.
Kezdetben a helyi könnyűzenészeknek biztosított térítésmentes bemutatkozási lehetőséget, majd a rendezvények sikere egyre több zeneértő és zeneszerető, kultúrát kedvelő fiatalt vonzott, melynek eredményeképpen kialakult egy sajátos klubhangulat a kávéházi térben.
Az egyre népszerűbb hely egyre nagyobb közönséget vonzott, így remek lehetőségnek bizonyult a kávézó mögötti terület bevonása szabadtéri programok lebonyolításához. Így lett a zsinagóga udvar a helyszíne a koncertek (gyakori vendég Harcsa Veronika
jazz-énekes és más, országos hírű előadóművészek) mellett filmvetítésnek, divatbemutatónak egyaránt, a kávézó a könyvbemutatóknak, kiállításoknak, a terasz a kézműves vásárnak stb. Mesits Katalin kedves természete, szerénysége nélkülözi az
öncélúságot, önmaga előtérbe helyezését. Kulturális missziója, önként vállalt kultúraszervező tevékenysége, amelyet – hangsúlyozandó – nem a profit, hanem a minőség és a – néha pénzügyi kockázatot is jelentő rétegigény kielégítése is – vezérel,
inspirálóan hat a fiatal korosztályra.

Mintaértékű kezdeményezése, tevékenysége által Szombathelyen is meghonosodni látszik az a hangulat, ami a kávéházak tartozéka volt a múlt században, és ami napjainkban is segít hozzájárulni a különböző műfajok megismeréséhez, népszerűsítéséhez, az igényes szórakozáshoz és nem utolsósorban a helyi közösség megerősítéséhez.

Facebook

Szólj hozzá!

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 2 =