Civil Kerekasztal közgyűlési meghívó (2013.03.26.)

0

MEGHÍVÓ – A Szombathelyi Civil Kerekasztal 2013. március 26-án 18 órakor tartja közgyűlését a Kisfaludy Sándor utca 1 szám alatti Narancs Klubban, melyre ezúton hívjuk és várjuk minden tagszervezet képviselőjét.

Tervezett napirendi pontok:

  1. 2012. évi beszámoló
  2. közhasznúsági jelentés ismertetése
  3. Felügyelő Bizottság tájékoztatója az ellenőrzésről
  4. 2013. évi programterv – költségvetés összeállítása
  5. Tagdíjmódosítás (emelés) javaslata
  6. Egyebek

Kérjük a szervezetek vezetőit, hogy akinek az egyebek napirendi pontban előadni valója van – az előre írásban március 20-ig küldje meg, hogy a jegyzőkönyvhöz csatolni tudjuk.

Szövetségünk alapszabálya szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + 1 fő jelen van.

Határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésünket ugyanezen a 18,30 órakor tartjuk e meghívóban rögzített napirendi pontokkal.

A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, így a távolmaradás jogkövetkezményeire minden tagszervezet figyelmét felhívjuk.

Jelen meghívónk mellékletét képezi a 2012. évi beszámoló valamint a 2013. évi programtervezet. (a dokumentumok ide kattintva letölthetőek – a szerk.)

Szombathely, 2013. március 15.

Kőszegfalviné Pajor Klára
elnök

Facebook