Civil bemutató (6.) – Szombathelyi Szépítő Egyesület

1

Már a reformkori Szombathely életét irányító városvezetésben felmerült az igény, hogy gondoskodjon a város lakó és középületeinek, utcáinak, tereinek szépítéséről. Az egyesület véglegesített alapszabályát az 1885. október 18-án tartott közgyűlés fogadta el.

A megalakulást követő évben hatalmas lendülettel megkezdődött a városszépítő tevékenység.

1936. május 10-én ünnepélyes keretek között felavatásra került a Szépítő Egyesület által épített – logóként szereplő – oladi kilátó.

A civil szerveződés több mint félévszázados lendületes munkálkodását megszakította a 2. világháború és az 1950-es évek diktatúrája. 1968-ban az „új”  Szépítő Egyesület létrehozását  Gyurácz  Jánosnak, a Városi Tanács elnökének javaslatára indult meg, aki 1968. május 16-i ülésen ismertette,  hogy a  felszabadulás előtt már  működött egy, a város szépítéséért, csinosításáért fáradozó egylet. Ez az igény a város lakóiban most is él, ezért indítványozta egy ilyen célú egyesület alapítását.  Az alakuló közgyűlést 1968. december 16-ára tűzték ki, melyen 120-130 ember gyűlt össze.

1969-ben ismét megindult az egyesület folyamatos élete, de ez gyökeresen különbözött a régitől. Egy új társadalmi rendszerben tevékenykedett, de megmaradtak a hagyományos feladatok, mint a fásítás, parkosítás, tisztaság, propaganda. 1970-ben 2 emléktáblát helyeztek el. (Egyik a régi városkapu helyén – a  Fő téren található, a másik az Óperint u. 12 szám ház falára, Walder Gyula építész szülőházára került.

1971-ben gyermekrajz pályázatot hirdetett az egyesület, hogy az iskoláskorúak körében felébresszék az érdeklődést a szűkebb haza, a város iránt.

Az egyesület kezdeményezte 1974-ben az egykori téglagyári gödrök hasznosításával  „szabadidő központ” létrehozását.  1975-ben felkérték a VASITERV tervezőit – köztük Rónai Károlyt – aki jelenleg is a választmány tagja – hogy készítsék el a szükséges terveket.

1981-ben mozgalmat indított el az egyesület a lakóházak külső, belső rendjének, tisztaságának megteremtéséért, a műemlékek, parkok védelméért.

A Szépítő egyesület kezdeményezésére elkezdték folyamatosan felújítani, kicserélni az utcanév-táblákat. Elhatározták, hogy a neves személyekről elnevezett utcákban egységesen 60*80 cm-es márvány emléktáblákat helyeznek el, melyen feltüntetik az utca névadójának rövid életrajzát.

logo31
A Szombathelyi Szépítő Egyesület emblémája

1981 kiemelkedő eseménye a Szépítő Egyesület kezdeményezésére megrendezett országos találkozó, amelyre 9 egyesület képviseletében érkeztek vendégek. Az ország akkori 79 városából 13-ban működött városvédő – szépítő egyesület.

1981. október 7-8 –án megrendezett 2 napos találkozó célja egymás tevékenységének megismerése, hasznos ötletek, elgondolások gyűjtése egymás fejlesztési, városszépítési programjaihoz.

Az egyesület alapításának 100. évfordulóján  1985-ben   avattak fel  Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona emléktábláját, melyeket társadalmi munkában Csinger Péter készített el.

A jubileumi közgyűlésen  „PRO OPERE PUBLICO” felirattal 73 személy – akik a legtöbbet segítették az egyesület céljainak megvalósítását –   emlékplakettet kapott.

Az egyesület 1987-ben pályázatot hirdetett egy emlékmű készítésére, amely a háborúban meghalt áldozatoknak állít emléket. Heckenast János tervei szerint a Jáki u. temető ravatalozójához közeli téren megvalósult emlékhelyet 1988. október 29-én avatták fel.

1989-ben – az egyesületi törvény miatt át kellett dolgozni az alapszabályt, mely céljaiban nem, csak formájában változott.

1990. január 25-én helyezték el a püspöki palota tér felöli oldalán Szily János püspök emléktábláját, melyet az egyesület megrendelésére Lesenyei Mária szobrászművész készített.

Az egyesület vezetősége tervbe vette a műemléki nyilvántartásban nem szereplő, de megóvásra érdemes épületek felmérését.

A 110 éves évfordulóra 1995-ben megjelentette az egyesület a Vas megyében 1867-től élt, született, alkotott képző és iparművészek lexikonát a legfontosabb adatokkal. Wagner András polgármester a könyv előszavában  az alábbi szavakkal hívta fel a figyelmet a műre: „Városunk egyik legrégebbi, jelenleg is aktívan működő közössége, a Szépítő Egyesület vállalkozott arra a nem kis feladatra, hogy összegyűjti a városban és a megyében alkotott, illetve a jelenleg is tevékenykedő képző- és iparművészek életrajzát, alkotói életútját… Kívánom, hogy a város iránt elkötelezett szeretetük ajándékozzon meg bennünket hasonló jellegű munkákkal”

2002-ben  készült el  az egyesület  történetét bemutató könyv.

Az Egyesület 2005-ben míves padokat készíttetett és helyezett ki a Szent Márton templom előtti térre, mellyel lezárult a templom előtti, Rumi Rajki István Szent Márton szobrát is magában foglaló tér rekonstrukciója. 2007-ban a Szent Márton szökőkút kifolyóját állítottuk helyre.

Felmértük a helyi védelem alatt álló emléktáblák állapotát, mely alapján 2006-tól folyamatosan – évente  2-3 tábla felújítására került  illetve kerül sor.

Évente meghirdetjük  a „Gyermekek az épített és természeti környezetéért”  pályázatot. 2006 évi nyertes pályázó ötlete alapján Csinger Péter elkészítette Gothard Jenő síremlékét a herényi temetőben, melyet ünnepélyesen avattunk fel. A síremlék gondozását a Gothard Jenő Iskola felvállalta.

Munkatervünkben kiemelt feladatként kezeltük  a „Szombathelyi villamosvasút” .1 sz. kocsijának „megmentését”- örökségvédelmét az utókor számára. Hosszas bürokratikus munka után  2007. júliusában az új helyén – Smidt múzeum udvarában ünnepélyes keretek között adtuk át a felújított villamoskocsit.

Pótoltuk az egyesület által ültetett Zanati úti hársfasor  tönkrement (tönkretett?)  fáit.

Minden évben megrendezzük a hagyományos tavaszi virágvásárt, mellyel buzdítjuk a város lakosságát az erkélyek utcák, terek virágosítására.

SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET

Cím: 9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor u. 1
Telefon: +36-30 / 367-2492
Weboldal: www.szepitoegyesulet.hu
E-mail: info@szepitoegyesulet.hu

Szombathelyi Szépítő Egyesület (www.szepitoegyesulet.hu)

Facebook

1 komment

Szólj hozzá!

Please enter your comment!
Please enter your name here

öt × 2 =