10 idézet Arisztotelésztől

0

Sorozatunk harmadik részében visszaugrunk egy kicsit az időben, és egy görög filozófustól, azaz Arisztotelésztől idézünk. 

Arisztotelész (I. e. 384 – i. e. 322) görög tudós és filozófus, a modern európai tudomány atyja és előfutára. Mesterével, Platónnal együtt a nyugati kultúra legnagyobb hatású gondolkodói közé tartozik. Már az ókorban híressé vált nemcsak filozófiai művei miatt, de a kiemelkedő tehetségű makedón hadvezér és despota, Nagy Sándor nevelőjeként is. (Forrás: wikipédia.hu)

  • Aki kételkedik, olyan, mint a lekötözött ember: egy tapodtat sem tud tovább haladni.
  • Minden embernek természete, hogy törekszik a tudásra.
  • A hitvány és sunyi ember ugyanis minden dologban bizalmatlan, mert a maga mértékével mér másokat.
  • A szellemesség művelt pimaszság.
  • Az ember természeténél fogva társas élőlény.
  • A gyáva ember akkor is fél, ha nem kell, a vakmerő meg akkor is merész, ha nem kell.
  • Minden fizetett munka kiszívja és elkoptatja az elmét.
  • Sok emberrel egyszerre nemigen lehetünk baráti viszonyban, aminthogy szerelmet sem érezhetünk sok ember iránt egyszerre.
  • A tanítás gyökere keserű, de gyümölcse édes.
  • Mégis csak rajtunk múlik, hogy derék emberekké legyünk-e, vagy hitványak.

kép: wikipédia.hu

Facebook